آب بندی موتور خودرو

آب بندی موتور و سایر اجزای خودرو از جمله مهمترین فرآیندهای حیاتی برای خودروهای نو و تعمیری می باشد که در واقع ایجاد انطباق و سازگاری مناسب بین قطعات مختلف سیستم های خودرو است. قطعات خودرو توسط شرکت های قطعه ساز مختلفی تولید می شود که به دلیل وجود تلرانس در تولید قطعات، طبیعتا قطعات تولیدی از ابعاد و اندازه های مختلف، زبری سطوح متفاوت و نابالانسی های گوناگونی برخوردار خواهند بود و این موضوع باعث خواهد شد که پس از تولید بخش های مختلف خودرو، انطباق و سازگاری بخش ها و سیستم های مختلف خودرو با یکدیگر مطلوب نبوده و باعث ایجاد عیوب و ناهنجاری های مختلفی  گردد.
به همین دلیل تمامی قطعات خودرو پس از تولید دسته بندی یا اصطلاحا گریدبندی می شوند بدین منظور  قطعاتی که ابعاد و اندازه مناسبی نسبت به یکدیگر دارند در یک خودرو، قطعات در گرید دوم در خودروی دیگر و به همین ترتیب ممکن است تا 4 سطح عملیات دسته بندی و گریدبندی ابعادی قطعات خودرو صورت پذیرد.
به طور مثال اگر قطعات یکی از سیستم های خودرو همانند موتور را در چهار سطح A، B، C و D گریدبندی کنیم آنگاه درصورتی که موتوری با گرید A تولید شود ابعاد و اندازه قطعات آن با یکدیگر انطباق و سازگاری خواهند داشت. ولی اگر قطعه از گرید A با قطعه ای دیگر با گرید D در ارتباط قرار گیرد مسلما انطباقات، لقی ها و تلرانس ها در محدوده مجاز نخواهد بود و از اینرو مشکلات عمده ای برای عملکرد موتور خودرو ایجاد خواهد شد. از طرفی پس از تولید خودرو یا تولید خودروی نو، طبیعتا انطباق و سازگاری قطعات مختلف خودرو با یکدیگر مناسب نمی باشد و نیاز است تا فرصتی به قطعات خودرو داده شود تا انطباق و سازگاری منطقی بین قطعات متحرک خودرو ایجاد شود.

این مطلب را حتما بخوانید  ساختمان مکانیکی مجموعه چرخ دنده خورشیدی

برخی از مهمترین رویه های مرتبط با آب بندی موتور خودرو به شرح ذیل می باشد:
• در 1000 کیلومتر اول رانندگی خودروی نو یا تازه تعمیر از رانندگی با رویه مسابقه ای و پرشتاب خودداری کنید.
• دور موتور را بین 2000 تا 4000 دور بر دقیقه تنظیم کنید دور کمتر از 2000 و بیش از 4000 دور بر دقیقه برای موتور نو یا تازه تعمیر آسیب رسان می باشد.
• از ترمزگیری شدید مگر در شرایط اضطراری خودداری کنید.
• در 2000 کیلومتر اول رانندگی با خودروی نو یا تازه تعمیر از بکسل کردن بار یا خودروی دیگر خودداری کنید.
• از مکمل ها و افزودنی های سوخت که توسط خودروساز توصیه نشده است اکیدا خودداری کنید.
• از رانندگی با بار زیاد، به مدت زمان زیاد، با شتاب زیاد و دمای بالای موتور اکیدا خودداری کنید.
• به منظور افزایش طول عمر تایرها، فنرها، کمک فنرها و غیره از اعمال بار و مسافر غیر مجاز خودداری کنید.
• به منظور انطباق مناسب و مطلوب لنت ها با دیسک یا کاسه چرخ های ترمز، لنت صفحه کلاچ با دیسک کلاچ و فلایویل، انطباق رینگ و تایر، بلبرینگ ها و غیره از افزایش سرعت خودرو بیش از 90 کیلومتر بر ساعت در 2000 کیلومتر ابتدایی خودداری کنید.
• نحوه شروع به حرکت و ترمزگیری ملایم را انتخاب کنید.
• بعد از 1000 کیلومتر اول خودروی نو یا تازه تعمیر ترجیحا روغن موتور و گیربکس دستی را تعویض کنید تا در صورت وجود ذرات ناخالصی و پلیسه های فلز از آسیب دیدن قطعات پیشگیری شود.
• از مایعات(روغن موتور، روغن گیربکس، روغن فرمان هیدرولیک، مایع هیدرولیک ترمز، مایع رادیاتور و غیره) توصیه شده توسط سازنده خودرو استفاده کنید.

این مطلب را حتما بخوانید  قاب های نردبانی سیلندر و سرسیلندر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست