آب بندی خودرو

آب بندی خودرو

آب بندی خودرو در حقیقت انطباق قطعات متحرک خودرو با همدیگر می باشد. برای مثال در موتور یک خودرو معمولا قطعات مختلف مانند رینگ، پیستون و سیلندر توسط شرکت های مختلف ساخته می شوند بنابراین ممکن است که این قطعات از نظر تلرانسهای ابعادی و یا صافی سطح با هم متفاوت باشند.  مدت زمانی که در خودروی صفر کیلومتر و یا خودروی تازه تعمیر شده طول می کشد تا قطعات به انطباق برسند دوره آب بندی اطلااق می شود.

در خودروهای صفر کیلومتر و یا تازه تعمیر شده ممکن است خروجی اگزوز طبیعی نباشد و دود آبی از آن خارج شود این پدیده به دلیل عدم تطابق رینگ با پیستون و سیلندر می باشد و باید بعد از دوره آب بندی رفع شود.

بهتر است در دوران آب بندی، خودرو خیلی تحت بار قرار نگیرد برای مثال با تعداد سرنشین زیاد طی یک سر بالایی می تواند فشار قابل توجهی به خودرو وارد کند. همچنین دور موتور خودرو حین آب بندی بهتر است بین 2500 تا 3500 دور در دقیقه باشد. این دور موتور ایده آل ترین دور موتور برای انطباق قطعات می باشد.

همچنین دما پارامتر خیلی مهمی در انطباق قطعات می باشد و حفظ دمای موتور در محدوده پایین تاثیر بسزایی در انطباق قطعات دارد.

با توجه به عدم تطابق قطعات احتمال وجود پلیسه در روغن وجود دارد بنا براین تعویض روغن موتور برای اولین بار در خودروهای صفر کیلومتر و یا تازه تعمیر شده باید زودتر از حالت عادی باشد و معمولا بهتر است که در کیلومتر 2000 روغن موتور تعویض شود.

یکی از نکات مهم در آب بندی خودرو  این هست که حتی اگر خودرو استفاده نشود روغن موتور بعد از گذشت یک مدت مشخص مانند 6 الی 8 ماه بهتر است تعویض شود. با رعایت نکات گفته شده خودروی شما دارای عمر مفید بیشتری بوده و مخارج نگهداری آن نیز کمتر خواهد بود.

نویسنده: محمد مرادی نربین

گروه فنی مهندسی اِیمِگ