آشنایی با نرم افزار AMESuite LMS (بخش سوم)

بخش دوم آشنایی با نرم افزار AMESuite LMS

6. درخت کتابخانه   (Library Tree)

در این پنجره از نرم افزار بخش های مختلف مکانیک در کتابخانه مشخص شده، که هر بخش شامل چند جزء (Component) می باشد. با استفاده از این پنجره می توان اجزای مورد استفاده در مدل را برای طراحی Sketch استفاده کرد.
برای مشاهده Component های هر شاخه با کلیک بر روی فلش سمت چپ هر مجموعه، بخش های آن قابل مشاهده می باشد که در هر بخش مجموعه از Component  ها وجود دارد. شکل(11)
اجزای درخت کتابخانه نرم افزار - درخت کتابخانه نرم افزار

شکل(11) اجزای درخت کتابخانه نرم افزار – درخت کتابخانه نرم افزار

همچنین با دو بار کلیلک بر روی سر فصل هر مجموعه، تمامی Component های آن بخش در یک قالب یک پنجره قابل مشاهده می شوند. شکل(12)
پنجره All Components

شکل(12) پنجره All Components

نکته: با کلیک و نگاه داشتن نوار بالای پنجره می توان پنجره را در هر قسمت از پنجره نرم افزار قرار داد همچنین برای جابجایی هر یک از پنجره ها با دوبار کلیلک بر روی نوار بالای پنجره ها می توان آنها را جابجا کرد. شکل(13)
نحوه جابجایی و اضافه کردن پنجره به محیط اصلی نرم افزار

شکل(13) نحوه جابجایی و اضافه کردن پنجره به محیط اصلی نرم افزار

ابزار جستجوی مدل در Library Tree

برای پیدا کردن یک Component می توان از Tab جستجو ی Library tree  استفاده و از مجموعه های موجود اجزای مورد نظر برای طراحی مدل را انتخاب نمود. یک راه دیگر برای پیدا کردن یک Component، جستجو به وسیله نام Component مورد نظر می باشد. به عنوان مثال با نوشتن mass  در نوار جست و جو تمامی Component هایی که در  نام آنها واژه mass وجود دارد یافت می شود. شکل(14)

این مطلب را حتما بخوانید  نابالانسی استاتیکی و دینامیکی چرخ خودرو

شکل(14) ابزار جستجو در پنجره Library tree

در این ابزار دو گزینه Match case و Use regular expressions وجود دارد. با فعال کردن گزینه Match case تمامی Component هایی که دقیقا با نام جستجو شده تطابق دارد یافت می شود و با فعال کردن گزینه Use regular expressions نرم افزار برای جستجو از عبارت های منظم استفاده می کند، از این گزینه برای جستجوی عبارت ها در متن استفاده می شود.

7. اجزای مدل Components

Component ها نماد گرافیکی اجزای یک مدل می باشند. این نماد ها ماهیت نوع اجزا و خصوصیات طراحی یک مدل را شرح می دهد. شکل(15)
شکل(15) اجزای تشکیل دهنده یک مدل (Components)

شکل(15) اجزای تشکیل دهنده یک مدل (Components)

8. ابزار ثابت کردن مدل Lock Sketch

با استفاده از این ابزار این امکان وجود دارد تا مدل طراحی شده در محیط Sketch را ثابت کرد. با فعال کردن این ابزار مطابق شکل() مدل قفل شده و امکان تغییر و جابجایی اجزا وجود ندارد. شکل(16)
حالت Unlock - حالت Lock

شکل() حالت Unlock – حالت Lock

گروه فنی مهندسی ایمگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست