اندازه گیری لقی شعاعی دنده پینیون مجموعه قفسه گیربکس اتوماتیک

 

 

اندازه گیری لقی شعاعی دنده پینیون های قفسه مجموعه خورشیدی گیربکس اتوماتیک و مقایسه ابعاد بدست آمده به مراجع ارائه شده توسط سازنده گیربکس اتوماتیک مهمترین بخش عیب یابی و رفع عیب بخش های مکانیکی گیربکس اتوماتیک می باشد.

بروز سر و صدا در چرخ دنده های مجموعه خورشیدی:

وجود لقی بیش از حد مجاز در محل استقرار یا یاتاقان های چرخ دنده ها باعث می شود که هنگام انتقال گشتاور و به دلیل تولید نیروهای شعاعی، چرخ دنده ها از یکدیگر دور شوند و عملا محل تماس دنده های چرخ دنده ها که باید بر روی دایره گام واقع شود از دایره گام منحرف گردد. هرچقدر میزان انحراف محل تماس دنده های چرخ دنده ها از دایره گام بیشتر باشد تولید ارتعاش، سر و صدا و طبیعتا سایش دنده ها نیز بیشتر خواهد شد که ضمن کاهش کیفیت انتقال قدرت گیربکس اتوماتیک به کاهش طول عمر اجزای گیربکس اتوماتیک نیز منجر خواهد شد.

نحوه اندازه گیری لقی شعاعی چرخ دنده پینیون قفسه مجموعه خورشیدی:

برای اندازه گیری میزان لقی شعاعی چرخ دنده پینیون قفسه مجموعه خورشیدی گیربکس اتوماتیک، ابتدا قفسه را به گیره ای که دارای فک های نرمی می باشد بسته و محکم می کنیم. سپس میله ساعت اندازه گیر را بر روی یکی از دنده های بالایی پینیون مماس می کنیم و بعد از صفر کردن عقربه ساعت اندازه گیر، با اعمال نیرو به پینیون توسط انگشت و به سمت بالا، میزان انحراف عقربه ساعت اندازه گیر قرائت و ثبت می گردد. چنانچه میزان لقی ثبت شده از میزان لقی مجاز اعلام شده توسط سازنده گیربکس اتوماتیک بیشتر باشد باید نسبت به تعویض یاتاقان های پینیون و یا کل قفسه مجموعه چرخ دنده خورشیدی اقدام نمود. لازم به ذکر است که رویه فوق الذکر باید برای تمامی چرخ دنده های گیربکس اتوماتیک انجام گردد تا از تولید ارتعاش، سر و صدا و کاهش عمر گیربکس اتوماتیک پیشگیری شود.

این مطلب را حتما بخوانید  شاتون

مدرس صیاد نصیری

گروه فنی مهندسی اِیمِگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست