دانستنی های سوخت خودرو

دانستنی های سوخت خودرو

بنزین

بنزین سوختی است که در موتورهای با سیکل اتو مورد استفاده قرار می گیرد ، این سوخت ترکیبی از هیدروکربن های مختلف می باشد و باید به شکلی باشد تا خاصیت ضربه زنی نداشته باشد به همین دلیل درجه اکتان را تعریف می کنند.

سوخت ایزواکتان سوختی است که حداکثر مقاومت در مقابل خودسوزی را دارد . درحالی که سوخت هپتان حداقل مقاومت در مقابل خودسوزی دارد بنابراین با ترکیب مقادیر مختلف این سوخت ها ، بنزین با درجه اکتان متفاوت به سمت می آید . به طور مثال بنزین با عدد اکتان 85 دارای 85 درصد ایزواکتان و15 درصد هپتان می باشد . چنانچه یک گرم بنزین با 14/7 گرم هوا ترکیب شود ، حداقل آلودگی ایجاد می گردد ولی به طور کلی محصولات احتراق بنزین عبارتند از :

گرما ، آب ، co2

در حالتی که بنزین به صورت ناقص بسوزد آلاینده های مضر CO ، NOX ، HC و C نیز به محصولات احتراق فوق اضافه می شوند.

گازوئیل

گازوئیل از بنزین ارزان تر بوده و در موتورهای داخلی با سیکل فشار ثابت یا دیزل مورد استفاده قرار می گیرد . برای سوختن کامل گازوئیل باید یک گرم از آن را با 32 گرم هوا ترکیب نمود. برای گازوئیل نیز عدد ستان تعریف می شود و عدد استان به منظور کاهش تاثیراحتراق از زمان پاشش سوخت تا شروع احتراق تعریف می شود .

مهمترین آلایندگی ناشی از احتراق گازوئیل کربن ( c) و اکسیدهای ازت (Nox ) می باشد.لازم به ذکر است که Nox در دماهای بالا بیشتر تولید می شود.

سوخت مایع نفتی LPG

به دلیل هزینه زیاد تولید بنزین و گازوئیل گراش به استفاده از سوخت های جایگزین زیاد می باشد . LPG یکی از سوخت های جایگزین مورد استفاده در موتورهای احتراق داخلی با سیکل اتو می باشد .

این گازعمدتا” از بوتان و پروپان تشکیل شده است وبه صورت مان تقطیری و به هنگام تولید و پالایش نفت خام و عملیات پتروشیمی تولید می شود .

این گاز با فشار 20 بار به مایع تبدیل می شود .. در حالت مایع بودن دارای وزن مخصوص 0/51 نسبت به آب و درحالت گازی 1/5 تا 2 برابر سنگین تر از هوا می باشد ، از این رو چنانچه درهوا نشت کند ، در سطح زمین تجمع کرده و باعث بروز حوادث ناشی از انفجار می گردد.

لازم به ذکر است که حجم یک لیتر LPG در صورت تبخیر 270 برابر می شود لذا نشتی آن بسیار خطرناک خواهد بود .

گاز طبیعی فشرده شده CNG

این سوخت نیز سوخت جایگزینی به خصوص در کشورهایی که دارای منابع غنی گاز طبیعی هستند ، می باشد . گاز طبیعی عمدتاً از متان (4CH) تشکیل شده است و به راحتی مایع نمی شود از این رو با فشار 200 بار آن را به صورت فشرده شده در مخازن ذخیره کرده و درخودروها مورد استفاده قرار می گیرد . به دلیل فشار زیاد این سوخت ، مخازن فولادی حاوی این گاز باید دارای ضخامت زیادی باشند تا توان تحمل این فشار را داشته باشند ، لذا به ازای هر لیتر سوختی که ذخیره می کنند ، تقریباً یک کیلوگرم وزن دارند ، مثلاً وزن مخزن صد لیتری ، صد کیلوگرم می باشد . این گاز از هوا سبک تر بوده و درصورت نشت کردن درهوای محیط پخش شده و خطرانفجار آن کمتر از LPG می باشد .

جدول (1) سوخت های مختلف را بایکدیگر مقایسه می کند.[1] Liquefied petroleum Gas [2]  Compressed Natural Gas

 

جدول 1- مقایسه سوخت های مختلف با یکدیگر

 

لازم به توضیح است که تمامی سوخت های فوق از نوع سوخت های فسیلی بوده و خطر تمام شدن و محدودیت در استفاده از آنها می باشد و از طرفی هیچکدام از این سوخت ها را نمی توان سوخت پاک نامید ، چرا که همگی از ترکیبات هیدروژن و کربن بوده و در صورتی که به صورت مطلوب محترق نشوند آلودگی ایجاد می کنند ، از اینرو همواره باید توجه نمود که در صورت استفاده از کنترلر مناسب جهت اختلاط صحیح سوخت و هوا ، هرکدام از سوخت های فوق می توانند آلودگی کمی تولید کنند. و در صورت استفاده از کنترلر سطح پایین همگی سوخت های فوق دارای آلودگی زیادی خواهند بود .

لازم به ذکر است که امروزه با افزایش قیمت محصولات نفتی ایده استفاده از انرژی الکتریکی درخودروها با استفاده از خودروهای هیبریدی ، پیل های سوختی و کاربرد هیدروژن جهت تولید برق قوت گرفته است .

 

گروه فنی مهندسی اِیمِگ