انواع موتورهای احتراق داخلی و خارجی

انواع موتورهای احتراق داخلی و خارجی

 

در این ویدیو تعدادی از موتورهای احتراق داخلی و خارجی را مشاهده می کنید. | البته بیشتر این نوع سیکل ها امروزه منسوخ شده اند.