انواع نافی تورک کانورتور

نافی یا توپی تورک کانورتور عامل محرک روتور یا رینگ داخلی پمپ روغن یا اویل پمپ گیربکس اتوماتیک می باشد. از آنجایی که عملکرد تورک کانوتور و عملیات تعویض دنده در گیربکس های اتوماتیک توسط مدارهای هیدرولیکی صورت می پذیرد، لذا وجود اویل پمپ یا پمپ روغن گیربکس اتوماتیک در واقع کلیدی ترین قطعه این مجموعه هیدرولیکی می باشد.
پمپ هیدرولیک گیربکس اتوماتیک بر روی درپوش جلوی گیربکس نصب می گردد که با شروع فعالیت روغن گیربکس اتوماتیک را به تورک کانورتور و تمامی بخش های مدار هیدرولیک منتقل می نماید. از طرفی میل لنگ موتور در بخش انتهایی خود به تورک کانوتور متصل شده است بنابراین به محض روشن شدن موتور خودرو شروع به دوران می کند و در صورتی که پمپ روغن قادر به تامین روغن برای تورک کانورتور و بخش های مختلف مدار هیدرولیک گیربکس اتوماتیک نباشد، عمکلرد تورک کانورتور و گیربکس اتوماتیک دچار مشکل می گردد لذا بخش انتهایی تورک کانورتور به صورت توپی طراحی و ساخته شده است که در روتور یا دنده داخلی پمپ روغن قرار گرفته و به محض روشن شدن موتور، اویل پمپ نیز شروع به دوران کرده و روغن را به تمامی بخش های گیربکس اتوماتیک و تورک کانورتور منتقل می کند.
نافی یا توپی به دو صورت پخ دار و دندانه دار طراحی و ساخته می شود به نحوی که بخش پخ دار یا دندانه دار نافی تورک کانورتور در روتور یا دنده داخلی پمپ روغن قرار می گیرد و با شروع به کار موتور، روتورهای داخلی و بیرونی اویل پمپ گیربکس نیز شروع به دوران می کنند که در اینصورت اویل پمپ روغن را از کارتل گیربکس اتوماتیک به سمت تورک کانورتور و سایر بخش های گیربکس اتوماتیک ارسال می کند. هنگام نصب تورک کانورتور و بستن گیربکس باید اطمینان حاصل نمود که نافی تورک کانورتور به درستی در روتور داخلی اویل پمپ قرار گرفته است در غیر اینصورت با سفت کردن پیچ های اتصال گیربکس به موتور باعث آسیب دیدن اویل پمپ و تورک کانورتور می شود.

این مطلب را حتما بخوانید  اویل پمپ گیربکس CVT خودروهای MVM و چری
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست