بازرسی خطوط و درزهای بدنه خودرو

امروزه کارشناسی خودرو که شامل مواردی مانند رنگ، بدنه و قسمتهای فنی خودرو است از اهمیت بسزایی در جامعه  برخودار است. یکی از موارد مهم که در کارشناسی خودرو باید مد نظر قرار گیرد بازرسی خطوط و درزهای بدنه خودرو می باشد.
این بازرسی در قسمتهای مختلف خودرو مانند گلگیرها، دربها، درب موتور و صندوق باید صورت پذیرد. درزها و خطوط بدنه باید منظم و عاری از هر گونه انحراف اساسی باشند. در بعضی مواقع تصادفهای خودرو باعث به هم خوردن نظم خطوط و درزهای بدنه می شود. در این مقاله به بررسی وضعیتهای مختلف درزهای بین درب و گلگیر می پردازیم.

مورد اول دربازرسی خطوط و درزهای بدنه خودرو:

در این حالت فاصله درب خودرو و گلگیر در قسمت بالا کمتر از پایین است. که احتمالا شاسی دچار شکستگی و انحراف به سمت بالا شده است. وهمچنین  عمومیت بیشتری دارد  بسیار در خودروهای آفرود  دیده می شود.
کارشناسی بدنه خودرو

مورد دوم:

در این حالت فاصله درب خودرو و گلگیر در قسمت بالا بیشتر از پایین است. که احتمالا شاسی دچار شکستگی و انحراف به سمت پایین شده است.
بازرسی درب و گلگیر خودرو

مورد سوم:

در این حالت درب خودرو و گلگیر در یک راستا مونتاژ نشده اند. در این صورت عیب می تواند از یک اشتباه مونتاژی و یا از ایرادات شاسی برخودار باشد.
بازرسی درزهای بدنه خودور
یکی دیگر از مواردی که باید کارشناسان خودرو به آن توجه کنند این است که فاصله درب خودرو و گلگیر در جلو و عقب خودرو با یکدیگر برابر باشند.
بازرسی خطوط و درزها حتی می تواند بیانگر تعویض شدن قطعات بدنه نیز باشد. برای مثال گلگیر تعویضی ممکن است به خوبی گلگیر اصلی خودرو ،درز بین خودرو  و درب موتور را پوشش ندهد. گاهی اوقات نیز مشاهده می شود که فاصله بین درب موتور و گلگیر از بالا به پایین یکسان نیست که می تواند نشانگر عدم نصب مناسب گلگیر باشد.

این مطلب را حتما بخوانید  انواع سقف خودرو
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست