بررسی المان های الکترونیکی سیستم جرقه زنی خودرو

المان های پرکاربرد الکترونیکی شامل خازن، مقاومت و سیم پیچ از عناصر جدایی ناپذیر سیستم الکترونیکی  خودرو می باشند. در حوزه خودرو نیز با توجه به رشد فزاینده سیستم های مکاترونیکی، از سیستم های الکترونیکی و نتیجتا المان های پرکاربرد الکترونیکی به شدت استفاده می شود. در این بین سه المان خازن، مقاومت و سیم پیچ نقش بسیار مهمی در توسعه عملکرد سیستم های مکاترونیکی دارند که در ذیل به اختصار به آنها پرداخته می شود:

  • خازن: این المان از دوصفحه رسانا تشکیل شده است که توسط نارسانایی از یکدیگر عایق بندی شده است و توانایی ذخیره سازی بارهای الکتریکی را دارا می باشد. معادل خازن در سیستم های مکانیکی فنر می باشد بدین معنا که همانگونه که فنر ذخیره ساز انرژی پتانیسل می باشد، خازن نیز انرژی پتانسیل الکتریکی را ذخیره می کند. هر زمانی که نیروی ذخیره شده در فنر از نیروی وارد بر آن کمتر شود، انرژی فنر شروع به آزادسازی می کند. برای خازن نیز همین موضوع صادق است یعنی اگر ولتاژ اعمالی به خازن از سطح ولتاژ ذخیره شده در آن کمتر شود، خازن بار الکتریکی ذخیره شده را به سیستم الکتریکی باز می گرداند.
  • سیم پیچ: این المان که از سیم پیچ کردن مقدار مشخصی از سیم با روکش پلاستیکی ساخته می شود وظیفه ذخیره سازی انرژی جنبشی الکتریکی را بر عهده دارد. معادل سیم پیچ در سیستم های مکانیکی جرم می باشد بدین معنا که همانگونه که جرم انرژی جنبشی را ذخیره می کند، سیم پیچ نیز انرژی جنبشی الکتریکی را ذخیره می کند و طبیعتا همانطوری که نمی توان انرژی جنبشی جرمی را به طور آنی به صفر رسانید امکان به صفر رسانیدن انرژی جنبشی سیم پیچ هم بسیار سخت است و امکان آسیب رسانیدن به المان های الکترونیکی متصل به سیم پیچ وجود دارد.
  • مقاومت: این المان وظیفه تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی را بر عهده دارد و معادل این المان در سیستم های مکانیکی کمک فنر یا مستهلک کننده می باشد. در کمک فنر انرژی جنبشی جرم یا پتانسیل فنر از طریق اعمال فشار به روغن داخل کمک فنر و عبور روغن از مجاری کوچک به گرما تبدیل می شود. به عبارتی مقاومت انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل می کند و کمک فنر انرژی مکانیکی را به گرما تبدیل می کند.
مدرس صیاد نصیری
گروه فنی مهندسی اِیمِگ
این مطلب را حتما بخوانید  سنسور چرخ | ABS
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست