تایپت هیدرولیکی موتور

استفاده از تایپت هیدرولیکی موتور از جمله تکنیک هایی است که باعث افزایش راندمان حجمی می گردد. ارتقای راندمان حجمی موتورهای احتراق داخلی مقوله ای بسیار مهم و پر چالش می باشد بدین معنا که در دورهای بالا زمان واقعی فرآیندهای مکش، تراکم، احتراق و تخلیه به شدت کاهش می یابد و باعث می شود که سیلندرهای به طور کامل از دود تخلیه نشده و همچنین به صورت کامل از سوخت و هوا پر نشوند که در این حالت توان و گشتاور موتور با افت شدید مواجه شده ضمن آنکه مصرف سوخت و آلایندگی نیز به شدت افزایش می یابد.
استفاده از تایپت های هیدرولیکی باعث می شود که نمودار تایمینگ یا زمان بندی سوپاپ ها به شکل مطلوب تری محقق گردد و راندمان حجمی موتور بهبود یابد و از طرفی به دلیل کاهش لقی مکانیزم سوپاپ، سر و صدای مکانیزم سوپاپ نیز کاهش یابد.

تایپت هیدرولیک از اجزای ذیل تشکیل شده است:
• بدنه تایپت: بدنه تایپت هیدرولیکی همانند تایپت های معمولی بوده و در واقع عملیات تبدیل حرکت دورانی میل بادامک به حرکت خطی را انجام می دهد ولی داخل آن متعلقاتی وجود دارد که تایپت های معمولی از آنها برخوردار نمی باشند.
• پلانجر: پلانجر در واقع پیستونی می باشد که داخل بدنه تایپت واقع شده است و دارای لقی بسیار کمی با بدنه تایپت می باشد. با ورود روغن به زیر پلانجر، لقی مکانیزم سوپاپ به حداقل ممکن می رسد و باعث می شود که زمان باز و بسته شدن سوپاپ ها به دقت محقق گردد.
• فنر پلانجر: این فنر نیز زیر پلانجر واقع شده است و به همراه نیروی ناشی از فشار روغن موتور، همواره پلانجر را در بالاترین موقعیت خود حفظ می کند که منجر به کاهش لقی مکانیزم سوپاپ می گردد.
• سوپاپ یکطرفه: این سوپاپ یکطرفه در بخش زیرین پلانجر قرار گرفته است و اجازه ورود روغن به بخش زیرین پلانجر را داده و اجازه برگشت و خروج روغن را نمی دهد و با این رویه لقی مکانیزم سوپاپ به حداقل ممکن می رسد.

این مطلب را حتما بخوانید  شیربرقی EGR

لازم به ذکر است که با انبساط تدریجی قطعات مکانیزم سوپاپ، نیروی اعمالی از سوی اجزای مکانیزم سوپاپ به پلانجر تایپت هیدرولیک افزایش می یابد و در اینصورت روغن زیر پلانجر تحت فشار قرار می گیرد و باعث می شود که مقداری از روغن زیر پلانجر به صورت نشتی را فضای لقی بین پلانجر و بدنه تایپت تخلیه گردد و با از بین رفتن نیروی ناشی از انبساط قطعات مکانیزم، نشتی روغن نیز متوقف می شود و لقی مکانیزم سوپاپ در شرایط مطلوب حفظ می گردد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست