تشخیص فیلر نامناسب سوپاپ با استفاده از دستگاه دیاگ

تشخیص فیلر نامناسب سوپاپ با استفاده از دستگاه دیاگ

 

جهت تشخیص عیوب مکانیکی موتور راه های مختلفی وجود دارد. در خودروهای قدیمی  معمولا تنها راه، باز کردن موتور و بررسی قسمت های مختلف بود. اما امروزه به لطف علم مکاترونیک سنسورهای نصب شده بر روی خودرو می توانند نشانه های عیب را آشکار سازند. برای مثال چنانچه توان و گشتاور خودرویی کاهش پیدا کرده باشد به احتمال زیاد تایمینگ سوپاپ ها به هم خورده است. تایمینگ سوپاپ ها به دو دلیل عمده به هم میریزد. دلیل اول فیلر گیری نامناسب و دلیل دوم عدم کارکرد صحیح تسمه تایمینگ می باشد.

 

 

جهت تشخیص این عیب راه اول باز کردن موتور می باشد که معمولا با صرف هزینه و زمان زیادی همراه است. راه دوم استفاده از دستگاه دیاگ می باشد. به منظور بررسی این عیب با استفاده از دستگاه دیاگ وارد اطلاعات ایسیو مورد نظر می شویم. سپس به قسمت پارامترها رفته و مقدار فشار هوای منیفولد را می خوانیم. این مقدار در حالت کارکرد درجا معمولا برای خودروی های داخلی چهار سیلندر در محدوده سیصد میلی بار قرار می گیرد. در صورتی که این مقدار به صورت قابل ملاحضه ای با مقدار استاندارد خود فاصله داشته باشد دو نوع ایراد می تواند در خودرو وجود داشته باشد. ایراد اول الکترونیکی می باشد که شامل خرابی سنسور و یا ایسیو می باشد. میتوان با تست این دو مورد به خراب بودن یا سالم بودن آنها پی برد. چنانچه ایراد از این دو مورد نباشد به احتمال زیاد ایراد از قسمتهای مکانیکی یعنی فیلرگیری و تایمینگ سوپاپ ها می باشد.

نویسنده: محمد مرادی

گروه فنی مهندسی اِیمِگ