تعویض فیلتر سیستم تهویه مطبوع سیتروئن زانتیا

تعویض فیلتر سیستم تهویه مطبوع سیتروئن زانتیا

مدت زمان بازدید و تعویض فیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع زانتیا هر 6 ماه یکبار می باشد. البته به میزان استفاده از سیستم تهویه مطبوع بستگی دارد.

 

روش دسترسی و بررسی

1- پیچ قاب زیر داشبورد باز شود.

 

2- پس از جدا کردن قاب زیر داشبورد کشویی فیلتر خارج شود.

 

فیلتر جلوی نور گرفته شده و بررسی شود ایا نور از آن عبور می کنید یا خیر، در صورت عبور نکردن نور فیلتر باید تعویض شود.

 

گروه فنی مهندسی اِیمِگ