حجم و نوع روغن جعبه دنده اتوماتیک خودروهای تویوتا

حجم و نوع روغن جعبه دنده اتوماتیک خودروهای تویوتا

 حجم روغن Lit نوع روغن اتوماتیک مدل خودرو
11.1 ATF LV Land cruiser VXR
11.1 ATF LV Land cruiser GXR 2008&13
10.9 ATF LV Prado VX
9.9 ATF LV Prado GX
10.7 ATF LV FJ cruiser 2011
11.7 ATF LV Fortuner
8.7 ATF LV RAV4 2006
6.5 ATF LV RAV4 2013
8 ATF LV Camry 2007 & GLX 2007
6.5 ATF LV Camry GL 2012 & GLX 2012
7.5 ATF LV GT 86 2013
6.5 ATF LV Corolla 2014
5.6 ATF HFM Yaris 2009
6.4 ATF LV Yaris 2012 & 2013 & 2015

گروه فنی مهندسی اِیمِگ