دسته بندی روغن های موتور

دسته بندی روغن های موتور از لحاظ گرانروی توسط SAE انجام گرفته است. به طور کلی روغن موتورها شامل دو نوع هستند

  • تک درجه ای
  • چند درجه ای

  روغن های تک درجه ای

60-50-40-30-20-25W-20W-15W-10W-5W-0W

W حرف اول کلمهWINTER به معنای زمستان است و بقیه درجه ها که فاقد حرف هستند برای مصرف در هوای گرم طراحی شده اند.
لازم به توضیح است که در یک دمای مشخص هر چقدر عدد بالاتری به روغن اطلاق شود گرانروی آن بیشتر است. به طور مثال روغن SAE20 روانتر از روغنSAE60 می باشد.
از این رو باید توجه داشت که گرانروی روغن ها با تغییر دما تغییر می کند و روغن مطلوب روغنی است که گرانروی آن با تغییر دما تغییر زیادی نداشته باشد. از طرفی بهتر است که روغن موتور در هوای سرد روانتر بوده که باعث سریعتر روشن شدن موتور شده و عمل روغنکاری نیز مطلوبتر صورت می گیرد. در هوای گرم نباید روغن زیادتر از حد مجاز روان باشد چراکه در این حالت روغن از فضای بین میل لنگ و یاتاقان ها خارج شده و احتمال تماس فلز میل لنگ با فلز یاتاقان به وجود می آید.

روغن های چند درجه ای

یکی از انواع روغن ها در دسته بندی روغن های موتور روغن های چند درجه ای یا روغن های اتوماتیک هستند. در این حالت روغن ها را به صورت 10W50-20W40-20W50-15W40-10W30-5W30 و غیره نشان می دهند.
بطور مثال روغن10W50  در هوای سرد مانند روغن SAE10 عمل کرده که در این صورت موتور به راحتی استارت خورده و روشن می شود و روغن نیز سریعتر به تمامی قسمت های موتور رسیده و عمل روغنکاری را انجام می دهد. در حالیکه که در هوای گرم مانند روغن SAE50 عمل کرده  و گرانروی آن در دمای بالا کمتر از روغن SAE50 نشده و از آسیب دیدن موتور به لحاظ خیلی روان شدن روغن جلوگیری می شود.

این مطلب را حتما بخوانید  سوپاپ

مرجع: کتاب تکنولوژی خودرو-صیاد نصیری
گروه فنی مهندسی ایمگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست