آزاد کردن دسته دنده اتومات رنو کپچر

آزاد کردن دسته دنده اتومات رنو کپچر

روش آزاد کردن دسته دنده از وضعیت پارک در زمان عدم عملکرد shift lock در خودروی رنو کپچر

 

مراحل انجام کار: 

1- قاب دور دسته دنده به سمت بالا کشیده و خارج شود.

 

2- یک پیچ گوشتی در شکاف بالای آن وارد کرده و به صورت تقریبا عمودی فشار به این قسمت وارد شود.

 

3- دکمه shift lock  را فشار داده و دنده از وضعیت پارک خارج شود.

 

گروه فنی مهندسی اِیمِگ