دفترچه راهنمای تعمیرات خودروی ماکسیما

دفترچه راهنمای تعمیرات خودروی ماکسیما

 

جلد اول: نگهداری، اطلاعات عمومی و سیستم مخافظ و سرنشین SRS | دانلود 

جلد دوم: سیستم روغن کاری و خنک کننده موتور LC، سیستم های کنترل گاز، بنزین و اگزوز FE، سیستم کنترل موتور EM | دانلود 

جلد سوم: گیربکس معمولی MT، کلاچ CL | دانلود

جلد چهارم: تعلیق جلو و عقب SU، ترمز BR، سیستم فرمان ST، اکسل جلو و عقب AX | دانلود

جلد پنجم: گیربکس اتوماتیک AT | دانلود

جلد ششم: گیربکس اتوماتیک AT | دانلود

جلد هفتم: سیستم استارت و شارژ SC | دانلود

جلد هشتم: سیستم الکتریکی EL | دانلود

جلد نهم: سیستم کنترل موتور EC | دانلود

جلد دهم: سیستم کنترل موتور EC | دانلود

جلد یازدهم: بخاری و ایرکاندیشن HA | دانلود

جلد دوازدهم: بدنه و شاسی BT | دانلود

 

گروه فنی مهندسی ایمگ