روشن شدن fault lamp دنا | مالتی پلکس SMS

روشن شدن fault lamp دنا | مالتی پلکس SMS

مراحل بررسی و رفع عیب به صورت نرم افزاری:

ورژن تمامی نود ها باید مطابق جدول زیر باشد . در صورت پایین تر بودن نسخه یک یا چند نود باید آن را ارتقا داد.

نود ورژن
CCN 4.60
FN 4.10
RN 4.00
DCN 4.20
ICN 4.30

 

مراحل بررسی و رفع عیب به صورت سخت افزاری:

بررسی سوختگی لامپ چراغ جلو – اتصال ضعیف یا قطعی در سیم های اتصال بدنه ( عموما مربوط به چراغ های جلو و عقب ).

نکته: درصورت مشاهده سوختگی لامپ چراغ جلو قبل از تعویض لازم است نود ها به روز رسانی شوند. 

 

گروه فنی مهندسی اِیمِگ