روش برطرف کردن بوی بنزین در داخل اتاق | تندر 90 – ساندرو

روش برطرف کردن بوی بنزین در داخل اتاق | تندر 90 – ساندرو

توضیح روش برطرف کردن بوی بنزین در داخل اتاق
علت بخار بنزین از اطراف کنیستر و از طریق سوراخ بیضی شکل (شکل زیر)که پشت کنیستر قرار دارد به داخل کابین راه پیدا می کند.
روش رفع مشکل با کمک درپوش نشان داده شده در شکل سوراخ مورد نظر مسدود گردد.

 

گروه فنی مهندسی اِیمِگ