ریمپ ایسیو چه میزان میتواند گشتاور موتور را افزایش دهد؟

ریمپ ایسیو چه میزان میتواند گشتاور موتور را افزایش دهد؟

ریمپ ECU می تواند عملکرد خودروی شما را از حالت پیش فرض کارخانه در آورده و آن را بهبود ببخشد. اگر شما به سرعت بیشتری نیاز دارید، ریمپ ایسیو میتواند گشتاور تولیدی خودروی شما را افزایش دهد و اجازه رسیدن به سرعتهای بالاتر را به شما بدهد.

میزان افزایش گشتاور تولیدی موتور با استفاده از ریمپ یا تیونینگ ایسیو را باتوجه به نوع تنفس خودرو و سوخت آن بصورت زیر می توان خلاصه نمود:

 

موتور بنزینی با تنفس طبیعی     15 الی 20 درصد

موتور بنزینی با توربو             20 الی 40 درصد

موتور دیزلی با توربو              50 الی 75 درصد

 

گروه فنی مهندسی اِیمِگ