قرار دادن رینگ های آلمینیومی و فولادی زیر دستگاه پرس

قرار دادن رینگ های آلمینیومی و فولادی زیر دستگاه پرس

 

جهت سنجش مقاومت رینگ های آلمینیومی و فولادی آنها را زیر دستگاه پرس قرار دادند و نیروی وارده را توسط فشار سنج اندازه گیری کردند. نتیجه آزمایش جالب بود!