سنسورهای گیربکس CVT خودروهای چری

سنسورهای گیربکس متغیر پیوسته یا CVT خودروهای چری وظیفه اندازه گیری سیگنال های مربوط به دور مبدل گشتاور، دور پولی ورودی، دور پولی خروجی، فشار روغن پولی ورودی، فشار روغن پولی خروجی و دمای روغن گیربکس اتوماتیک را بر عهده دارند. مقادیر اندازه گیری شده به واحد کنترل گیربکس اتوماتیک یا TCU ارسال می گردد و با توجه به این پارامترها، عملیات زمان بندی تعویض دنده و مراقبت از عملکرد گیربکس اتوماتیک به دقت انجام می شود.

گیربکس های CVT چری دارای سنسورهایی به شرح ذیل می باشند:

  • سنسور دور مبدل گشتاور: این سنسور تعداد دوران میل لنگ یا مبدل گشتاور را اندازه گیری کرده و به TCU ارسال می کند که البته این اطلاعات به واحد کنترل موتور نیز ارسال می گردد.
  • سنسور دور پولی ورودی: این سنسور وظیفه اندازه گیری تعداد دوران پولی ورودی گیربکس اتوماتیک را بر عهده دارد و با مقایسه تعداد دوران تورک کانورتور و تعداد دوران پولی ورودی، TCU قادر به اندازه گیری میزان لغزش بین پمپ و توربین تورک کانورتور خواهد بود و نسبت به استراتژی کاهش لغزش به منظور کاهش دمای روغن گیربکس اتوماتیک، مصرف سوخت و آلایندگی اقدام خواهد کرد.
  •  سنسور دور پولی خروجی: این سنسور وظیفه اندازه گیری دور پولی خروجی را بر عهده دارد. TCU با مقایسه مقدار دوران دور پولی های ورودی و خروجی قادر به تشخیص دنده و همچنین میزان لغزش بین تسمه و پولی ها خواهد بود و در صورت بروز لغزش به منظور پیشگیری از آسیب دیدگی تسمه و پولی ها، اقدامات اصلاحی را انجام خواهد داد.
  •  سنسور فشار پولی ورودی: این سنسور، فشار روغن اعمالی به پولی ورودی را اندازه گیری می کند و به گزارش TCU می رساند. واحد کنترل نیز به منظور تعویض دنده نرم و بدون ضربه، میزان فشار روغن اعمالی به پیستون پولی های ورودی و خروجی را تنظیم می کند.
  • سنسور فشار پولی خروجی: این سنسور، فشار روغن اعمالی به پولی خروجی را اندازه گیری می کند. از آنجایی که نرخ آزادسازی و فعالسازی پولی های ورودی و خروجی باید دقیقا متناسب باشد تا تعویض دنده به موقع و بدون ضربه را ایجاد کند، لذا TCU اطلاعات مربوط به سنسورهای فشار پولی های ورودی و خروجی را به طور دقیق تحت پایش قرار می دهد تا نسبت به تعویض دنده نرم و پیشگیری از آسیب دیدن تسمه و پولی ها اقدام نماید.
  • سنسور دمای روغن گیربکس اتوماتیک: روغن گیربکس اتوماتیک دارای خصوصیات ویژه ای می باشد که تحت تاثیر دماهای زیاد دچار آسیب شده و عملکرد گیربکس اتوماتیک را تحت تاثیر منفی قرار می دهد لذا این سنسور دمای روغن گیربکس اتوماتیک را اندازه گیری کرده و به اطلاع TCU می رساند و TCU نیز با کنترل میزان لغزش بین پمپ و توربین نسبت به کنترل دمای روغن گیربکس اتوماتیک اقدام می کند.
این مطلب را حتما بخوانید  بلبرینگ (Ballbearing)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست