سنسور موقعیت میل لنگ و دور موتور

سنسور موقعیت میل لنگ و دور موتور مطابق شکل زیر بر روی پوسته گیربکس یا موتور و دقیقا بالای چرخ دندانه دار متصل به فلایویل نصب شده است.

سنسور موقعیت میل لنگ و دور موتور از نوع القایی می باشد و مقاومت سیم پیچ آن در حدود 300 تا 500 اهم می باشد. نحوه عملکرد این سنسور بدین صورت است که آهنربای دائم موجود در سنسور باعث تولید شار مغناطیسی می گردد. با چرخش میل لنگ چرخ دندانه دار متصل به فلایویل نیز دوران کرده و باعث تغییر شار مغناطیسی می گردد. جریان القایی متناوب بوده و فرکانس آن به دور موتور و تعداد دندانه های چرخ دندانه دار بستگی دارد. ولتاژ القایی در سیم پیچ سنسور به دور بستگی داشته و بیشتر از 2 ولت می باشد. چرخ دندانه دار باید 60 دندانه داشته باشد که دوتا از دندانه های آن مطابق شکل برداشته شده است. و محل کمبود این دو دندانه در واقع نقطه مرجعی برای اندازه گیری موقعیت میل لنگ می باشد. با توجه به مطالب فوق چرخ دندانه دار دارای 58 دندانه بوده و محل دو دندانه دیگر نیز کاملا صاف می باشد. از اینرو با دوران چرخ دندانه دار در هر دور سنسور 58 موج سینوسی تولید کرده و به ECU ارسال می کند و هنگامی که محل دو دندانه خالی به زیر سنسور می رسد در برخی از سنسور های دور موتور 2 موج بلند تولید می شود و در برخی دیگر هیچ گونه موجی تولید نمی شود. ECU با شمارش تعداد موج ها در واحد زمان به تعداد دور میل لنگ پی می برد و با در نظر گرفتن دو موج بلند با ولتاژ صفر به عنوان نقطه مرجع و با توجه به اینکه فاصله بین دو دندانه مجاور 6 درجه می باشد میتواند موقعیت میل لنگ را در هر لحظه مشخص نماید و از همه مهمتر اینکه هنگامی که ECU به دو موج بلند و یا موج با ولتاژ صفر میرسد موقعیت پیستون سیلندر های یک و چهار به عنوان یکی از معلومات ECU مشخص می شود. موارد یاد شده بخشی از سرفصل های دوره آموزش برق خودرو در کارگاه های آموزشی دانشگاه شریف می باشد.

این مطلب را حتما بخوانید  کالیبراسیون یا مپ کردن ایسیو

باید توجه نمود که اطلاعات سنسور دور موتور بسیار مهم بوده و در موارد زیر کاربرد دارد:

  • تعیین دور موتور
  • تعیین موقعیت پیستون ها، زمان جرقه، آوانس جرقه و زمان پاشش سوخت
  • دستیابی به وضعیت عملکردی موتور از طریق مقایسه اطلاعات سنسور دور موتور و سنسور موقعیت دریچه گاز
  • تعیین وضعیت روشن یا خاموش بودن موتور جهت فعال یا غیر فعال کردن رله اصلی و رله پمپ بنزین
  • دستیابی به وضعیت دنده گیربکس از طریق مقایسه اطلاعات سنسور دور موتور و سنسور سرعت خودرو و تزریق سوخت بهینه جهت شتابگیری مطلوب و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی
  •   تشخیص حداکثر دور مجاز موتور و اعمال وضعیت cut off برای انژکتورها

منبع: کتاب تعمیر کار برق خودرو ( نویسنده: صیاد نصیری)

گروه فنی مهندسی ایمگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست