شباهت فیلتر موتور پراید با گیربکس لیفان ایکس 50

فیلتر روغن موتور پراید با فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک لیفان ایکس 50 دارای شباهت های ظاهری زیادی می باشند که البته تفاوت های فنی چشمگیری داشته و نمی توان به دلیل ارزان بودن فیلتر روغن موتور پراید در گیربکس اتوماتیک لیفان ایکس 50 نیز مورد استفاده قرار داد.
در سیستم های هیدرولیک، فیلتر نقش پر اهمیتی در تنظیف روغن داشته تا بدین ترتیب سایر اجزای مدار هیدرولیک قادر به انجام صحیح وظایف محوله داشته باشند. از آنجایی که مشخصات و مواد بکار رفته در روغن موتور با مشخصات و مواد بکار رفته در روغن گیربکس اتوماتیک دارای تفاوت های ذاتی و اساسی می باشد لذا فیلترها و مواد بکار رفته در آنها نیز دارای ماهیت مخصوص به خود می باشد و استفاده نابجای آنها باعث بروز خسارات سنگینی می شود.
از طرفی عمر مفید فیلتر روغن موتور معمولا بسیار کوتاه تر می باشد به نحوی که بین هر 5 تا 10 هزار کیلومتر تعویض می گردد درحالیکه طول عمر فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک طولانی تر بوده و معمولا کمتر از 40 هزار کیلومتر اقدام به تعویض این فیلتر نمی گردد. لذا ارزان قیمت بودن فیلتر موتور دلیلی بر استفاده از آن در گیربکس اتوماتیک نمی باشد و حتما باید از فیلتر مخصوص گیربکس اتوماتیک استفاده نمود.

بعلاوه برخی موارد فنی ذیل نیز قابل تامل می باشد:

  • مجرای ورود روغن: در فیلتر روغن موتور، روغن از اطراف وارد و از وسط خارج می شود و تعداد مجاری هم حائز اهمیت می باشد در حالیکه در فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک این موضوع همواره صادق نیست و تعداد مجاری هم متفاوت است.
  •  مجرای خروج روغن: مجرای خروج روغن فیلتر موتور وسط می باشد در حالیکه در فیلتر گیربکس اتوماتیک این موضوع هموار صحیح نمی باشد.
  •  سوپاپ یکطرفه: اهمیت عدم برگشت روغن در فیلتر روغن موتور به منظور پیشگیری از سایش یاتاقان ها در شروع به کار موتور بسیار حائز اهمیت است در حالیکه این موضوع برای فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک از اهمیت کمتری برخوردار می باشد و تفاوت های اساسی وجود دارد.
  •  سوپاپ کنار گذر یا BY Pass: سوپاپ کنار گذر فیلتر روغن موتور و فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک نیز دارای تفاوت های عملکردی و فنی می باشد.
  •  الیاف و مواد تنظیف و فیلتر کننده: به دلیل تفاوت در نوع ناخالصی های موجودر در روغن موتور و روغن گیربکس اتوماتیک، دمای کاری، مواد سازنده روغن و غیره، تفاوت اساسی در الیاف مواد تنظیف و فیلتر کننده فیلتر روغن موتور و فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک وجود دارد که باعث می شود استفاده جابجای آنها مشکلات عمده ای را ایجاد کند.
  •  فشار قابل تحمل: فشار مدار هیدرولیک گیربکس های اتوماتیک بیشتر می باشد لذا قابلیت تحمل فشار در فیلتر روغن گیربکس اتوماتیک باید بالاتر باشد.با توجه به موارد فوق اکیدا توصیه می شود که از فیلتر روغن موتور در گیربکس اتوماتیک استفاده نشود.
این مطلب را حتما بخوانید  گیربکس CVT
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست