صدا غیر عادی در دنده عقب | خودروهای پژو پارس، دنا و سورن

صدا غیر عادی در دنده عقب | خودروهای پژو پارس، دنا و سورن

توضیح رفع ایراد صدای غیر عادی در حرکت به سمت عقب
مراحل کار برای خودرو های  تواید پس از ۹۴ نیاز به تعویض دیسک نیست
1- برای حرکت پیستون ها  پمپ چرخ از ابزار مخصوص استفاده شود ( هرگز ضربه نزنید )
2- ترمز دستی رگلاژ شود ( ۷ تا  ۱۰ دنده)
3- پیچ و مهره ها گشتاور سنجی شود ‌( کلیپر – پایه – اکسل )
۴- در صورت لزوم هواگیری انجام شود
۵- بررسی صحت عملکرد انجام شود

 

گروه فنی مهندسی اِیمِگ