عملکرد ایموبلایزر در موتور با سیستم – Bosch ME17.9.71_TU5

عملکرد ایموبلایزر در موتور خودروهای پژو 405، 206 و 207 با سیستم – Bosch ME17.9.71_TU5

سیستم ایموبلایزر جهت افزایش ایمنی در مقابل سرقت بکار برده می شود اگر با سوییچی غیر از سوییچ اصلی و تعریف شده اقدام به روشن کردن موتور شود سیستم ایموبلایزر تشخیص داده و اجازه روشن شدن به موتور را نمی دهد .

جدول زیر عملکرد ایموبلایزر با سیستم BOSCH ME17 را نشان می دهد.

ردیف وضعیت مدت زمان قطع بودن
1 بعد از اولین تشخیص اصلی نبودن سوییچ ۲۰ ثانیه
2 بعد از دومین تشخیص اصلی نبودن سوییچ ۱۰ دقیقه
3 بعد از سومین تشخیص اصلی نبودن سوییچ ۲۰ دقیقه
4 بعد از چهارمین تشخیص اصلی نبودن سوییچ ۴۰ دقیقه
5 بعد از پنچمین بار و بیشتر تشخیص اصلی نبودن سوییچ ۶۰ دقیقه

توضیح : به عنوان مثال اگر برای سومین بار در سیکل کاری ( پشت سر هم) تشخیص صحیح بودن سوییچ توسط ایموبلایزر باز هم این واحد تشخیص دهد از سوییچ اصلی استفاده نشده است برای مدت 20 دقیقه اجازه روشن شدن به موتور را نمی دهد.

گروه فنی مهندسی اِیمِگ