عوامل شایع در ضربه زدن گیربکس اتوماتیک

 

بروز تقه یا ضربه در گیربکس اتوماتیک حین تعویض دنده یکی از عیوب شایع در گیربکس های اتوماتیک می باشد.
از آنجایی که عملیات تعویض دنده در گیربکس های اتوماتیک از طریق آزاد یا درگیر شدن باندها و کلاچ های چند صفحه ای صورت می گیرد لذا هر گونه تاخیر یا تاخر زمانی در آزاد یا درگیر شدن باندها و کلاچ های چند صفحه ای می تواند زمینه ساز بروز ضربه یا تقه در گیربکس اتوماتیک گردد.
بدین منظور بهتر است پیش از بررسی عملکرد گیربکس اتوماتیک، از صحت عملکرد پلوس ها و دسته موتورها اطمینان حاصل نمود در صورت صحت عملکرد پلوس ها و دسته موتورها، وجود ضربه و تقه می تواند از وجود نقص در عملکرد اجزای گیربکس اتوماتیک به شرح ذیل باشد:

روغن گیربکس اتوماتیک:

  • ابتدا باید نسبت به صحت کیفیت و کمیت روغن گیربکس اتوماتیک اطمینان حاصل نمود بدین معنا که در صورت کمبود حجم روغن گیربکس اتوماتیک و یا کاهش کیفیت گیربکس اتوماتیک، ضربه یا تقه در گیربکس اتوماتیک رخ می دهد.

عیوب الکتریکی:

  • در این مرحله باید نسبت به صحت عملکرد سنسورها، شیرهای برقی و واحد کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک یا TCU(Transmission Control Unit) اطمینان حاصل نمود. بدین منظور می توان با یا بدون استفاده از دستگاه دیاگ، نسبت به عیب یابی بخش های مختلف گیربکس اتوماتیک اقدام نمود.

عیوب هیدرولیکی:

  • در بعضی موارد بروز عیوبی همچون گرفتگی مجاری، نقص در عملکرد شیرهای هیدرولیکی، نشتی های غیر مجاز، کاهش فشار روغن، عدم ایجاد فشار مناسب در زمان مشخص و غیره نیز باعث بروز ضربه یا تقه در گیربکس اتوماتیک می شود. برای تشخیص این عیب، باید نسبت به اندازه گیری فشار روغن گیربکس اتوماتیک در شرایط ذکر شده در دفترچه تعمیراتی گیربکس توسط فشارسنج اقدام نمود و فشارهای قرائت شده را مقادیر مجاز مقایسه کرده و در صورت مغایرت نسبت به رفع عیب اقدام نمود.
این مطلب را حتما بخوانید  عیب یابی موتور با استفاده از اندازه گیری کمپرس سیلندر

عیوب مکانیکی:

  • در برخی شرایط بروز عیوب مکانیکی همچون سایش بیش از حد لنت باندها و صفحه کلاچ ها، لقی غیر مجاز در بلبرینگها و اجزای مجموعه های خورشیدی و مبدل گشتاور می تواند باعث بروز تقه در گیربکس اتوماتیک شود که در این صورت تعمیرات اساسی گیربکس اتوماتیک الزامی می باشد.
گروه فنی مهندسی ایمگ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست