مکانیزم منیفولد متغیر(VIS)

عیوب مرتبط با شیر برقی مکانیزم منیفولد متغیر موتور خودرو منجر به کاهش گشتاور و توان و افزایش مصرف سوخت و آلایندگی می شود. ارتقای راندمان حجمی به منظور افزایش گشتاور و توان تولیدی موتور به همراه کاهش مصرف سوخت و آلایندگی موتورهای احتراق داخلی از مهمترین دغدغه طراحان و توسعه دهندگان موتورهای احتراق داخلی می باشد.

 

امروزه راهکارهای مختلفی به شرح ذیل توسط سازندگان موتورهای احتراق داخلی به کار گرفته می شود تا حتی المکان راندمان حجمی موتور ارتقا یابد:

  •  افزایش تعداد سوپاپ ها
  • استفاده از تایپت های هیدرولیکی
  •  استفاده از سامانه تایمینگ متغیر سوپاپ یا VVT
  •  استفاده از سامانه پرخورانی یا Turbo Charger
  •  استفاده از مکانیزم منیفولد متغیر یا Variable Intake Manifold

یکی از مشکلاتی که در گذشته عملکرد موتورهای احتراق داخلی را با چالش مواجه کرده بود نامساوی بودن طول منیفولد سیلندرهای مختلف موتور بود. عدم یکسان بودن طول مانیفولد های باعث توزیع نامساوی مخلوط سوخت و هوا در سیلندرهای مختلف موتور می شد و این موضوع باعث تولید گشتاور و توان نامساوی در سیلندرهای مختلف می شد که باعث تولید ارتعاش و عملکرد نامناسب موتور می شود به همین دلیل تلاش های زیادی صورت گرفت تا در صورت امکان طول منیفولد سیلندرهای مختلف با یکدیگر به صورت برابر طراحی و ساخته شود.
با برابر شدن طول منیفولدها، توان و گشتاور تولیدی سیلندرهای مختلف یکسان می گردد و عملا موتور با سطح ارتعاشات کمتری به کار خود ادامه می دهد ولی با افزایش دور موتور میزان هوا و سوخت ارسال به سیلندرها کاهش یافته و راندمان حجمی موتور کاهش می یابد.
یکی از راهکارهای مفید برای ارتقای راندمان حجمی در دورهای بالاتر استفاده از سامانه منیفولد متغیر می باشد که توسط واحد کنترل الکترونیکی برنامه ریزی شده و فرامین ارسال توسط شیر برقی مکانیزم منیفولد متغیر یا Variable Intake Manifold Solenoid Valve پیاده سازی می شود.
بروز عیب در عملکرد VIS باعث نقصان در عمکلرد سامانه منیفولد متغیر شده که عمکلرد موتور را تحت تاثیر قرار می دهد.

این مطلب را حتما بخوانید  پمپ بنزین
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست