عیب یابی به وسیله دستگاه کمپرس سنج موتور

 

عیب یابی خودرو بوسلیه دستگاه کمپرس سنج موتور یکی از راه های موثر و کارآمد به منظور تشخیص برخی عیوب داخلی خودرو، بدون باز کردن آن می باشد. فشار تراکم که اصطلاحا کمپرس موتور نیز نامیده می شود پارامتری تعیین کننده برای عملکرد کارآمد بخش ها و قطعات مکانیکی موتور است. به طور مثال فشار کمپرس موتورهای بنزینی حدود 170 پوند بر اینچ مربع یا Psi می باشد.
چنانچه فشار تراکم موتور از این مقدار کمتر باشد بیانگر این موضوع است که نشتی فشار تراکم در بخش های مختلف موتور شامل:

  • سوپاپ ها
  • تایمینگ سوپاپ ها
  • فیلرگیری
  • واشر سرسیلندر
  • سیلندر، پیستون و رینگ
  • ایجاد ترک در سیلندر و سرسیلندر

ایجاد شده است. از اینرو انجام کمپرس سنجی روشی سریع و مطمئن برای کسب آگاهی نسبت به وضعیت داخلی خودرو می باشد.

عملکرد دستگاه کمپرس سنج موتور

بدین منظور، ابتدا شمع سیلندر مورد نظر را باز کرده و کانکتور دستگاه کمپرس سنج به جای شمع باز شده متصل می گردد. سپس با برداشتن فیوز پمپ بنزین یا قطع کردن رله پمپ بنزین، پمپ بنزین را قطع کرده تا از روشن شدن موتور جلوگیری شود. پس از آن به مدت زمانی بین 5 تا 10 ثانیه استارت را فعال کرده و مقدار تثبیت شده فشار تراکم که توسط فشار سنج قرائت می شود، باید ثبت کرده و با مقادیر ارائه شده در مستندات فنی و تعمیراتی موتور مقایسه گردد.
در صورتی که مقادیر فشار تراکم قرائت شده در دستگاه کمپرس سنج موتور از مقادیر ارائه شده در مستندات فنی کمتر باشد، باید به روش هایی نسبت به تشخیص عیب ایجاد شده در منطقه یا قطعه خاص اقدام نمود که بعضا پایین بودن فشار تراکم تمامی سیلندرها می تواند نشانه ای برای تعمیر اساسی موتور باشد که البته باید موارد دیگری همچون میزان کاهش روغن یا روغن سوزی موتور، میزان کارکرد موتور و غیره نیز مد نظر قرار داد. از طرفی لازم به ذکر است که در یک موتور سالم، فشار تراکم سیلندرهای مختلف نباید اختلاف زیادی داشته باشد.

این مطلب را حتما بخوانید  نحوه بستن صحیح سرسيلندر موتور
گروه فنی مهندسی اِیمِگ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست