عیب یابی سیستم استارت

سیستم استارت از اجزای اصلی در راه اندازی موتور خودرو محسوب می شود. در مقاله حاضر به عیب یابی سیستم استارت و نحوه بر طرف کردن آن پرداخته می شود.

عیب شماره یک:
وضعیت: فلایویل نمی چرخد و چراغ شارژ روشن می ماند.
عیوب احتمالی: مدار سوئیچ اصلی قطع است، مدار موتور استارت قطع است، مدار اتومات استارت قطع است، در مدار، سوئیچ ایمنی وجود دارد.
نحوه رفع عیب: تمام اتصالات بررسی شود، زغالها و فنر زغالها و اتومات استارت بررسی شود، اتصال سوئیچ برقرار شود. حین عیب یابی سیستم استارت زغالها از اجزای اصلی هستند.

عیب شماره دو:
وضعیت: فلایویل نمی چرخد و چراغ شارژ کم کم خاموش می شود.
عیوب احتمالی: باتری ضعیف است، موتور عیب مکانیکی دارد، پینیون گیر کرده است، محور آرمیچر در یاتاقانها خوب حرکت نمی کند.
رفع عیب: باتری بررسی و تعویض شود، موتور خودرو از نظر عیوب مکانیکی بررسی شود، گیر پینیون برطرف شود، یاتاقانها تعویض شود.

عیب شماره سه:
وضعیت: فلایویل نمی چرخد و چراغ شارژ خاموش می شود.
عیوب احتمالی: پینیون با فلایویل درگیر نمی شود، در مدار آرمیچر مقاومت بالا وجود دارد، اتصالات مدار استارت ضعیف است.
رفع عیب: تمیز کردن اهرم بندی و پینیون ضروری است، کلکتور و زغال بررسی و تعویض شود، اتصالات مدار بررسی شود.

عیب شماره چهار:
وضعیت: نه فلایویل می چرخد و نه چراغ شارژ روشن می شود.
عیوب احتمالی: باتری کاملا دشارژ شده است، مدار شارژ قطع است.
رفع عیب: باتری شارژ یا تعویض شود، کل مدار بررسی شود.

عیب شماره پنج:
وضعیت: فلایویل آرام می چرخد اما موتور خودرو روشن نمی شود.
عیوب احتمالی: باتری ضعیف شده است، دمای محیط پایین است، موتور استارت معیوب است، اتصالات کابل باتری کامل نیست، موتور خودرو عیب مکانیکی دارد.
رفع عیب: باتری شارژ شود، قطعات معیوب و موتور استارت تعویض گردد. اتصالات محکم شود، معایب مکانیکی موتور خودرو برطرف شود. در عیب یابی سیستم استارت باتری بسیار مهم است.

این مطلب را حتما بخوانید  گاز نخوردن موتور خودروهای سمند ، پارس و پژو 405

عیب شماره شش:
وضعیت: فلایویل با سرعت مناسب می چرخد اما موتور خودرو روشن نمی شود.
عیوب احتمالی: عیبی در مدار جرقه وجود دارد. در سیستم سوخت رسانی و موتور خودرو عیبی وجود دارد.
رفع عیب: مدار جرقه برسی شود، مدار سوخت رسانی بررسی شود، معایب مکانیکی موتور بررسی شود.

عیب شماره هفت:
وضعیت: پلانجر اتومات استارت چک چک می کند.
عیوب احتمالی: مدار سیم پیچ نگهدارنده معیوب است، باتری ضیف است.
رفع عیب: اتومات استارت تعمیر یا تعویض گردد، باتری شارژ یا تعویض گردد.

عیب شماره هشت:
وضعیت: پینیون بعد از استارت زدن به آرامی از فلایویل جدا می شود.
عیوب احتمالی: پلانجر اتومات گیر می کند، کلاچ اورران مشکل دارد، اهرم بندی دارای مشکل است.
رفع عیب: پلانجر تعویض یا تعمیر گردد، کلاچ اورران تعویض یا تعمیر گردد، اهرم بندی تعمیر شود.

عیب یابی سیستم استارت از مهارت های لازم برای متخصصین حوزه برق خودرو است که مطالب مرتبط با عیب یابی سیستم استارت در دوره آموزشی برق خودرو  در مجموعه آموزشی ایمگ تدریس می شود.

منبع: کتاب تعمیر کار برق خودرو

گروه فنی مهندسی ایمگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست