ساختمان مکانیکی مجموعه چرخ دنده خورشیدی

 

ساختمان مکانیکی مجموعه چرخ دنده خورشیدی و نحوه تعامل قطعات مختلف با یکدیگر و همچنین نحوه اتصال قطعات با محورها و یاتاقان گذاری اجزای مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
تعامل سه جزء اصلی مجموعه چرخ دنده خورشیدی شامل خورشیدی، رینگی و قفسه بوسیله دندانه چرخ دنده های خورشیدی، پینیون ها و رینگی می باشد.در حالیکه ایجاد ارتباط سه عضو اصلی مجموعه چرخ دنده خورشیدی شامل خورشیدی، رینگی و قفسه با محورهای این سه عضو به شکل های ذیل می باشد:

  • هزارخار: ساده ترین روش ارتباط محور با اجزای مجموعه چرخ دنده خورشیدی استفاده از هزار خار می باشد در این طرح سر محور مورد نظر هزار خار شده و این هزار خار در هزار خار تعبیه شده در اجزای مجموعه چرخ دنده خورشید قرار می گیرد.
  • کوپلینگ: بعضا از کوپلینگ های فلزی به منظور اتصال یکی از اجزای چرخ دنده خورشیدی به محور مربوطه با یا بدون استفاده از کلاچ چند صفحه ای استفاده می شود.

پس از ایجاد هزارخار یا کوپلینگ برای اتصال اجزای مجموعه چرخ دنده خورشیدی به محورها، عملیات یاتاقان بندی و روانکاری اجزای این  مجموعه دنده  بسیار حائز اهمیت می باشد از آنجایی که  این مجموعه دارای تقارن محوری مناسبی می باشد لذا نیروهای غیر متقارن به اجزای آن اعمال نمی شود  بنابراین در آن از مکانیزم های یاتاقان بندی ساده ای همچون بوش، یاتاقان کف گرد سوزنی و بلبرینگ استفاده می شود.
به دلیل وجود سیستم هیدرولیک و پمپ هیدرولیک، با استفاده از روغنکاری تحت فشار عملیات روانکاری اجزاء و یاتاقان ها به خوبی انجام می شود.
لازم به ذکر است که هنگام سرویس و تعمیرگیربکس اتوماتیک باید به دقت به مجاری ایجاد شده بر روی محورها، قطعات و پوسته گیربکس توجه کرد و نسبت به تنظیف آنها اقدام نمود به نحوی که مسدود شدن یا معیوب شدن برخی از مجاری ممکن است صدمات سنگینی را برای گیربکس ایجاد نماید.

این مطلب را حتما بخوانید  آب بندی سوپاپ ها
گروه فنی مهندسی اِیمِگ

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست