عیب یابی مجموعه چرخ دنده خورشیدی گیربکس اتوماتیک

 

عیب یابی مجموعه چرخ دنده خورشیدی گیربکس اتوماتیک و رفع عیب آن کمک شایانی به افزایش راندمان و عملکرد گیربکس اتوماتیک می کند. از آنجایی که ساختمان اصلی مجموعه خورشیدی متشکل از چرخ دنده، یاتاقان و محور می باشد، لذا بروز فواصل و لقی های خارج از محدوده استاندارد باعث بروز عیوبی همچون ضربه یا تقه، صدا، لرزش وغیره می گردد که در صورت تداوم باعث ایجاد آسیب در سایر بخش های گیربکس اتوماتیک می شود. بدین منظور با باز کردن گیربکس اتوماتیک باید نسبت به اندازه گیری ابعاد، اندازه ها و لقی ها و مقایسه اعداد مذکور با مقادیر مجاز، نسبت به رفع عیب اقدام نمود. بدین منظور با استفاده از فیلر، کولیس و میکرومتر باید میزان ابعاد، اندازه و لقی های ذیل را اندازه گیری، ثبت و با مقادیر مجاز مقایسه کرد:

  • میزان لقی محوری هر چرخ دنده نسبت به محور یا تکیه گاه آن که در صورت زیاد شدن لقی عمدتا با واشرگذاری برطرف می گردد. بدین منظور با افزایش لقی باید نسبت به افزایش ضخامت شیم یا واشر اقدام نمود و در صورت کم بودن لقی با کاهش ضخامت شیم یا واشر می توان نسبت به کنترل لقی اقدام کرد.
  • میزان لقی بین محور و چرخ دنده ها: یاتاقان مورد استفاده برای قطعات مجموعه چرخ دنده خورشیدی عمدتا از نوع بوش و یاتاقان سوزنی می باشد که بعضا روغن تحت فشار نیز از طریق مجاری تعبیه شده در محورها به محل نشیمنگاه چرخ دنده ها تزریق می گردد تا حتی المکان از سایش و تخریب یاتاقان ها پیشگیری گردد. در این حالت نیز باید با استفاده از میکرومتر داخلی و خارجی میزان لقی را اندازه گیری کرد و در صورت بروز لقی بیش از حد مجاز با تعویض بوش یا یاتاقان های سوزی نسبت به رفع عیب اقدام نمود.
این مطلب را حتما بخوانید  معرفی مجموعه های خورشیدی Compound

لازم به ذکر است که در برخی از مجموعه چرخ دنده های خورشیدی، عملیات تعمیراتی مجاز نمی باشد و باید تمامی مجموعه خورشیدی را در صورت بروز عیب تعویض نمود.

گروه فنی مهندسی اِیمِگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست