عیوب موتور

عیوب موتور

موتور خودرو برای فر آیند احتراق در سیلندر نیاز به هوا دارد لذا مکش هوای مناسب در سیلندر به احتراق مناسب خودرو، افزایش بازدهی و کاهش آلایندگی کمک شایانی می کند. آگاهی از میزان فشار منیفولد ورودی موتور برای تشخیص وضعیت عملکردی موتور مفید است. علاوه بر این برای تشخیص نشتی میتوان از اطلاعات فشار منیفولد استفاده کرد. فشار منیفولد ورودی بطور مستقیم به میزان بار موتور بستگی دارد. بنابر این ECU برای تعیین میزان پاشش سوخت و زمان مناسب جرقه زنی نیاز به میزان فشار منیفولد ورودی دارد.

زمان صحیح جرقه زنی در کارکرد موتور اهمیت بسزایی  دارد. تاخیر احتراق بیش از حد باعث افزایش تولید هیدروکربن نسوخته و احتراق زود هنگام باعث افزایش تولید NOx می شود. لذا زمان دقیق جرقه بسیار مهم می باشد. نتایج برخی پژوهش ها نشان میدهد که افت فشار در منیفولد ورودی نه تنها تاثیر منفی بر کارایی موتور در تولید توان مفید دارد بلکه باعث انتشار گازهای گلخانه ای می شود.

یکی از پارامترهای موثر در کارکرد موتور زمان صحیح جرقه زنی و باز و بسته شدن سوپاپ ها می باشدکه تاثیر بسزایی در قدرت موتور دارد. در صورت عدم ایجاد جرقه و باز و بسته شد سوپاپ ها در زمان مناسب ورود هوا به موتور به خوبی انجام نمی گیرد و فشار هوای ورودی با نوسانات بسیاری همراه می شود.

برخی عیوب دیگر موتور عبارت هستند از:

چنانچه میزان فیلر سوپاپ ها کمتر از حد استاندارد باشد، باعث افزایش زمان باز بودن سوپاپ ها شده که نوسانات فشار هوای ورودی را در پی خواهد داشت و همچنین امکان سوختن سوپاپ های دود نیز افزایش می یابد.

چنانچه میزان فیلر سوپاپ ها بیش از حد مجاز باشد زمان باز بودن سوپاپ ها کاهش یافته که موجب کاهش راندمام حجمی موتور شده و در نتیجه قدرت موتور افت می کند.

چنانچه میزات تایمینگ سوپاپ ها صحیح نباشد سوپاپ ها ها در زمان مناسب باز و بسته نمی شوند و همین امر موجب عدم کارکرد مطلوب موتور و کاهش قدرت آن می شود.

منبع: کتاب تکنولوژی خودرو

گروه فنی مهندسی ایمگ