انواع فیلتر گیربکس اتوماتیک

در مدار هیدرولیک از انواع مختلف فیلتر گیربکس اتوماتیک استفاده می شود. یکی از مهمترین موضوعات در مدارها و سیستم های هیدرولیک پیشگیری از ورود آلودگی به این مدار می باشد.

در مدار هیدرولیک از ادوات ذیل استفاده می شود:
• پمپ روغن فیلتر گیربکس اتوماتیک
• سوپاپ فشار شکن
• مجموعه رگولاتور
• آکومولاتور
• شیرهای تعویض دنده
• شیر دستی
• شیرهای یکطرفه
• شیرهای کنترل جریان
• شیرهای برقی
• شیر تنظیم فشار خط اصلی
• پیستون های راه اندازی باندها و صفحه کلاچ ها
از اینرو ورود آلودگی در مدار هیدرولیک می تواند در واکنش با اجزای روغن تشکیل لایه های چسب و صمغی شکلی شده دهد که باعث عدم کارایی مناسب اداوات فوق الذکر می گردد و همچین باعث بروز مشکلات متعدد در عملکرد گیربکس اتوماتیک می شود که بعضا به شکل عدم تعویض دنده یا تعویض دنده همراه با ضربه آشکار می گردد.
از اینرو از فیلتر گیربکس اتوماتیک داخل کارتل استفاده می گردد که نیاز است طی سرویس های ادواری منطبق با دستوالعمل خودروساز، فیلتر مذکور تعویض گردد. وجود این فیلتر باعث می گردد که روغن داخل کارتل و قبل از ورود به پمپ روغن و مدار هیدرولیک، از لایه های مختلف صافی عبور کرده و ناخالصی های ریز و درشت درون روغن در الیاف ها و اجزای فیلتر رسوب نماید و نهایتا روغن تمیز شده وارد پمپ و مدار هیدرولیک گردد.
در صورتیکه خودرو برای شرایط سخت همچون گرد و غبار زیاد، دمای زیاد، رطوبت بالا و غیره طراحی گردد، بعضا علاوه بر فیلتر داخلی از یک فیلتر بیرونی نیز استفاده می شود که باعث تنظیف بیشتر روغن گیربکس می گردد ضمن اینکه فیلتر بیرونی به خنک شدن روغن نیز کمک می کند و با خنک شدن روغن، کیفیت و طول عمر روغن افزایش یافته که منجر به بهبود عملکرد گیربکس اتوماتیک می گردد.
تعویض فیلتر داخلی و بیرونی گیربکس اتوماتیک با توجه به شرایط سرویس های ادواری خودروساز و همچنین استفاده از فیلتر با مشخصات توصیه شده توسط خودروساز، تاثیر زیادی در حفظ و بهبود عملکرد گیربکس اتومات دارد.

این مطلب را حتما بخوانید  دیفرانسیل خودرو و کاربرد آن
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست