قاب های نردبانی سیلندر و سرسیلندر

در برخی موتورهای امروزی از قاب های نردبانی سیلندر و سرسیلندر یا Ladder Frame استفاده می شود که باعث عملکرد مناسب تر موتور احتراق داخلی پیستونی می گردد. استفاده از قاب های نردبانی سیلندر و سرسیلندر به دلایل ذیل است:

I. همراستا سازی: یکی از مهمترین پارامترها برای تجهیزات دوار، هم مرکز و هم راستا بودن یاتاقان ها و بخش های مختلف یک محور می باشد. چنانچه مرکز یاتاقان های مختلف در راستای یکدیگر نباشد باعث ایجاد خمیدگی محور یا شفت های میل لنگ یا میل سوپاپ در جهت های مختلف می گردد و مشکلات ذیل را ایجاد می کند:

  •  کاهش راندمان مکانیکی: در صورتیکه محورهای میل لنگ و میل بادامک در جهت های مختلف تحت بارهای خمشی قرار گیرد، دوران آن سخت شده و باعث هدررفت انرژی می شود.
  • داغ شدن بیش از حد یاتاقان ها: در صورتیکه یاتاقان ها در یک راستا نباشند، وجود نیروهای خمشی باعث افزایش اصطکاک بین محورهای و یاتاقان های میل لنگ و میل بادامک شده و دمای آنها را به شدت افزایش داده و آسیب دیدگی یاتاقان ها را در پی خواهد داشت.
  • بروز لنگی: هنگامی که یاتاقان های میل لنگ و میل بادامک در یک راستا نباشند، میل لنگ و میل بادامک تحت خمش قرار گرفته و با شرایط خمیدگی شروع به دوران می کند که باعث تولید نیروهای مزاحم همچون نیروی جانب مرکز شده و افزایش لرزش، صدا و آسیب های مکانیکی را در پی خواهد داشت.

به همین دلیل با استفاده از قاب های نردبانی سیلندر و سرسیلندر، همراستاسازی یاتاقان های میل لنگ و میل سوپاپ ارتقاء می یابد.

این مطلب را حتما بخوانید  گازهای خروجی کارتل یا Blow By (بلو بای) در خودرو

II. افزایش استحکام موتور: بلوکه سیلندر و سرسیلندر تحت تاثیر نیروهای مختلف و در جهت های متفاوت می باشد که باعث می گردد بلوکه سیلندر و سرسیلندر دچار اعوجاج شده و عدم همراستاسازی یاتاقان های میل لنگ و میل بادامک را در پی داشته باشد. لذا با افزودن قاب های نردبانی سیلندر و سرسیلندر، استحکام بلوکه سیلندر و سرسیلندر افزایش یافته و باعث عملکرد مناسب تر موتور می گردد.

III. کاهش NVH موتور: نویز (Noise)، ارتعاش (Vibration) و صدا آزار دهنده (Harshness) از جمله پدیده های مضری هستند که در دستگاه های مکانیکی بروز کرده و طراح تمامی تلاش خود را به منظور کاهش آنها انجام می دهد. با استفاده از قاب های نردبانی سیلندر و سرسیلندر، استحکام مکانیکی بلوکه سیلندر و سرسیلندر افزایش یافته و از طرفی حین عملکرد موتور شرایط همراستاسازی یاتاقان های میل لنگ و میل سوپاپ نیز دستخوش ناپایداری کمتری می گردد که هر دو عامل باعث کاهش جدی NVH موتور احتراق داخلی پیستونی می گردد و بخصوص صداهای موتور را کاهش می دهد.

IV. ارتقای شرایط خنک کاری موتور: با استفاده از این قاب ها، سطح تبادل حرارتی بلوکه سیلندر و سرسیلندر افزایش می یابد و بنابراین انتقال حرارت بلوکه سیلندر و سرسیلندر به مایع خنک کننده و روغن موتور ارتقاء می یابد.

V. ارتقای شرایط روغنکاری موتور: با استفاده از قاب های نردبانی سیلندر و سرسیلندر، هدایت و جریان دهی به روغن موتور بهتر صورت می پذیرد و ضمن انجام مناسب فرآیند روغنکاری بخش های مختلف موتور از تلاطم بیش از حد و کف کردن روغن موتور جلوگیری می شود و با افزایش سطح تبادل حرارتی، تبادل حرارت بین قطعات موتور و روغن نیز به شکل مناسب تری صورت می پذیرد.

این مطلب را حتما بخوانید  چیدمان رینگ های پیستون
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست