جدول مشخصات روغن جعبه دنده اتوماتیک هیوندای سوناتا

جدول مشخصات روغن جعبه دنده اتوماتیک هیوندای سوناتا | SONATA

سال تولید نوع و مدل گیربکس زمان بازدید | Km زمان تعویض | Km حجم | Lit برند توصیه شده نوع ATF حجم موتور | cc تیپ خودرو
2004-2009 A5HF1 15,000 40,000 10.9 Diamond ، SKF sp III 3300 سوناتا NF
2004-2009 F4A42 15,000 40,000 7.1 Diamond ، SKF sp III 2400 سوناتا NF
2004-2009 A5GF1 15,000 40,000 9.5 Diamond ، SKF sp III 2400 سوناتا NF
2014 A6MF1 15,000 100,000 7.1 Diamond ، SKF sp IV 2400 MPI سوناتا LF
2014 A6MF1-2 15,000 100,000 7.1 Diamond ، SKF sp IV 2400 GDI سوناتا LF
2009-2014 A6MF1 15,000 100,000 7.1 Diamond ، SKF sp IV 2400 سوناتا YF

گروه فنی مهندسی اِیمِگ