معرفی ساختار سیستم تعلیق خودرو

به منظور تامین راحتی سرنشین، پایداری خودرو و پیشگیری از تخریب ساختمان مکانیکی بدنه خودرو و ملحقات آن از سیستم تعلیق استفاده می شود. از آنجایی که سطح جاده از ناهمواریها با دامنه و فرکانس های متنوعی تشکیل شده است، چنانچه چرخ های خودرو از طریق ساختار کاملا صلب همانند فرغون و گاری به بدنه خودرو متصل گردد، در اینصورت تمامی ناهمواری های جاده به بدنه خودرو منتقل  شده که باعث ایجاد عارضه های ذیل می گردد:

  • انتقال ارتعاشات با فرکانس ها و دامنه های مختلف باعث بروز خستگی، درد و در درازمدت آسیب های جسمانی می شود که ضمن ایجاد مشکلات جسمی برای سرنشین و راننده، باعث عدم تمرکز راننده بر فعالیت رانندگی می گردد.
  •  عدم کنترل ارتعاشات باعث می گردد که در برخی شرایط محل تماس چرخ از زمین جدا شود که در اینصورت با جدایش محل تماس تایر از زمین یا جاده، فرآیندهای شتابگیری، ترمزی گیری و فرمان پذیری خودرو از دست رفته و منجر به ناپایداری خودرو، افزایش مصرف سوخت و آلایندگی و عدم کنترل سرعت و جهت حرکت خودرو می گردد.
  •  انتقال ارتعاشات به طور مستقیم به بدنه خودرو باعث می گردد که در ابتدا ملحقات بدنه خودرو همچون چراغ ها، سپرها و غیره از بدنه خودرو جدا شده و تخریب گردد به تدریج ساختمان مکانیکی بدنه خودرو دچار آسیب گردد به نحوی به بعضا نقطه جوش های بدنه خودرو تخریب شده و ترک هایی در نقاط بحرانی بدنه خودرو ایجاد می گردد.
  • عدم تغییر در زوایای استقرار چرخ بر روی زمین باعث ارتقای سطح پایداری جهتی خودرو می گردد به نحوی که بعضا خودرو قادر به حرکت در مسیر مستقیم نبوده و یا حین عبور از پیچ جاده دچار ناپایداری و واژگونی می گردد.
    از اینرو در خودرو از اجزای مختلفی در ساختار سیستم تعلیق استفاده می گردد تا قادر به پاسخگویی به مطالبات فوق باشد.
مدرس صیاد نصیری
گروه فنی مهندسی ایمگ
این مطلب را حتما بخوانید  نابالانسی استاتیکی و دینامیکی چرخ خودرو
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست