معرفی سیستم تهویه مطبوع خودرو | بخش سوم

درقسمت سوم این برنامه ادامه معرفی سیستم تهویه مطبوع خودرو، به نکاتی در مورد درایر و نحوه بررسی آن اشاره می شود.

مدرس صیاد نصیری

گروه فنی مهندسی ایمگ