معرفی مجموعه های خورشیدی Compound

 

مجموعه چرخ دنده های خورشیدی مرکب یا Compound ساختمان اصلی گیربکس های اتوماتیک (AT) را تشکیل می دهند. با توجه به دو محدودیت ذیل شامل:

  • تعداد دنده های گیربکس های اتوماتیک
  • مقادیر عددی نسبت دنده هر دنده

نمی توان صرفا از یک مجموعه چرخ دنده خورشیدی ساده یا مرکب در یک گیربکس اتوماتیک استفاده نمود و به بیش از یک مجموعه خورشیدی نیاز می باشد. برخی از رایج ترین و پرکاربردترین ترکیب مجموعه چرخ دنده های خورشیدی که تحت عنوان مجموعه چرخ دنده های خورشیدی مرکب شناخته می شوند به شرح ذیل می باشند:

  • سیمپسون (Simpson): این مجموعه چرخ دنده خورشیدی مرکب شامل دو مجموعه چرخ دنده خورشیدی ساده می باشند که هر دو مجموعه چرخ دنده خورشیدی دارای خورشیدی یکسان و مشترک می باشند.
  • راوینیو (Ravigneaux): این مجموعه چرخ دنده خورشیدی مرکب شامل دو مجموعه چرخ دنده خورشیدی می باشد که یکی ساده و دیگری دوبل می باشد. ویزگی بارز مجموعه خورشیدی راوینیو این است که دارای دو چرخ دنده خورشیدی مجزا، یک رینگی مشترک برای هر دو مجموعه چرخ دنده خورشیدی و دارای دو قفسه می باشد به طوریکه قفسه مجموعه خورشیدی ساده و دوبل به یکدیگر متصل شده است و در حکم یک قفسه برای هر دو مجموعه نقش ایفا می کند.
  • ویلسون (Wilson): اگر یک مجموعه چرخ دنده خورشیدی سیمپسون با یک مجموعه چرخ دنده خورشیدی دیگر ترکیب شود، مجموعه چرخ دنده خورشیدی ویلسون را ایجاد خواهد کرد.
  • لیپلیتیر (Lepelletier): اگر یک مجموعه چرخ دنده خورشیدی راوینیو با یک مجموعه چرخ دنده خورشیدی دیگر ترکیب شود، مجموعه چرخ دنده خورشیدی لیپلیتیر را ایجاد خواهد کرد.
  • طرح های دیگر: تنوع ترکیب أنواع مجموعه چرخ دنده های خورشیدی قابل پیش بینی نمی باشد و هر گروه طراحی با توجه به نیازها، الزامات و قیدهای طراحی می تواند مجموعه چرخ دنده های خورشیدی ساده و دوبل را به طرق مختلف با یکدیگر ترکیب نماید و ساختارهای مختلفی را خلق کند.
گروه فنی مهندسی اِیمِگ
این مطلب را حتما بخوانید  انواع موتورهای احتراق داخلی و خارجی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست