معرفی مجموعه های خورشیدی Compound

 

مجموعه چرخ دنده های خورشیدی مرکب یا Compound ساختمان اصلی گیربکس های اتوماتیک (AT) را تشکیل می دهند. با توجه به دو محدودیت ذیل شامل:

  • تعداد دنده های گیربکس های اتوماتیک
  • مقادیر عددی نسبت دنده هر دنده

نمی توان صرفا از یک مجموعه چرخ دنده خورشیدی ساده یا مرکب در یک گیربکس اتوماتیک استفاده نمود و به بیش از یک مجموعه خورشیدی نیاز می باشد. برخی از رایج ترین و پرکاربردترین ترکیب مجموعه چرخ دنده های خورشیدی که تحت عنوان مجموعه چرخ دنده های خورشیدی مرکب شناخته می شوند به شرح ذیل می باشند:

  • سیمپسون (Simpson): این مجموعه چرخ دنده خورشیدی مرکب شامل دو مجموعه چرخ دنده خورشیدی ساده می باشند که هر دو مجموعه چرخ دنده خورشیدی دارای خورشیدی یکسان و مشترک می باشند.
  • راوینیو (Ravigneaux): این مجموعه چرخ دنده خورشیدی مرکب شامل دو مجموعه چرخ دنده خورشیدی می باشد که یکی ساده و دیگری دوبل می باشد. ویزگی بارز مجموعه خورشیدی راوینیو این است که دارای دو چرخ دنده خورشیدی مجزا، یک رینگی مشترک برای هر دو مجموعه چرخ دنده خورشیدی و دارای دو قفسه می باشد به طوریکه قفسه مجموعه خورشیدی ساده و دوبل به یکدیگر متصل شده است و در حکم یک قفسه برای هر دو مجموعه نقش ایفا می کند.
  • ویلسون (Wilson): اگر یک مجموعه چرخ دنده خورشیدی سیمپسون با یک مجموعه چرخ دنده خورشیدی دیگر ترکیب شود، مجموعه چرخ دنده خورشیدی ویلسون را ایجاد خواهد کرد.
  • لیپلیتیر (Lepelletier): اگر یک مجموعه چرخ دنده خورشیدی راوینیو با یک مجموعه چرخ دنده خورشیدی دیگر ترکیب شود، مجموعه چرخ دنده خورشیدی لیپلیتیر را ایجاد خواهد کرد.
  • طرح های دیگر: تنوع ترکیب أنواع مجموعه چرخ دنده های خورشیدی قابل پیش بینی نمی باشد و هر گروه طراحی با توجه به نیازها، الزامات و قیدهای طراحی می تواند مجموعه چرخ دنده های خورشیدی ساده و دوبل را به طرق مختلف با یکدیگر ترکیب نماید و ساختارهای مختلفی را خلق کند.
گروه فنی مهندسی اِیمِگ
این مطلب را حتما بخوانید  گازهای خروجی کارتل یا Blow By (بلو بای) در خودرو
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست