معرفی نیسان جوک جهت مشاوره خرید خودرو

معرفی نیسان جوک جهت مشاوره خرید خودرو

مدرس: سروش آجیلی
بخش مکانیک خودرو دانشگاه صنعتی شریف
آموزش مستمر، رونق پایدار

گروه فنی مهندسی ایمگ