موتورهای احتراق داخلی دو زمانه

موتورهای احتراق داخلی شامل دو نوع  می باشند. در موتورهای احتراق داخلی دو زمانه در هر زمانی که پیستون به نقطه مرگ بالا برسد عمل انفجار انجام می گردد  این در حالی است که در چهار زمانه از هر دو نقطه مرگ بالا یکبار انفجار رخ می دهد.
در این مقاله به بررسی مزایا و معایب هر کدام از آنها می پردازیم

 صدای موتور:

موتورهای چهار زمانه در حین کار نسبت به موتورهای دو زمانه سر و صدای کمتری تولید می کنند.

 بازدهی موتورهای دو زمانه :

موتورهای چهار زمانه بازدهی بیشتری نسبت به نوع دیگر دارند و در نتیجه با در نظر گرفتن مسائل محیط زیستی گزینه بهتری محسوب می شوند.

از لحاظ قیمت:

 نکته ای که گران و ارزان بودن موتور را تعیین می کند پیچیدگی های موجود در طراحی آنها است. موتورهای چهار زمانه با توجه به دارا بودن سوپاپ های مختلف و طرح پیچیده تر قیمت بیشتری دارند.

 عمر مفید و تولید توان  موتورها دو زمانه:

موتورهای چهار زمانه با وجود اینکه عمر بیشتری نسبت به موتورهای دو زمانه دارند توان کمتری تولید می کنند.

از لحاظ هزینه های نگهداری:

 موتوردو زمانه نیازمند آن است که در سوخت مصرفی آنها مقداری روغن (برای روغنکاری قسمت های مختلف) وجود داشته باشد و باتوجه به این مورد هزینه نگهداری آنها بالاتر است.

موارد استفاده:

موتور های دو زمانه  در موتور سیکلت ها، هواپیماهای کوچک و وسایل تولید توان ارزان استفاده می شوند. موتورهای چهار زمانه در خودروهای امروزی و کامیون ها استفاده می گردد.

این مطلب را حتما بخوانید  تشخیص عیب و تعیین درصد سالم بودن جعبه دنده با استفاده از تحلیل شبکه عصبی

برای مثال  در موتور سیکلت ها یک مخزن خاص برای ریختن روغن موتور در زیر نشیمنگاه راننده طراحی شده بود. راننده باید دقت می کرد که این مخزن خالی نباشد و نوع روغن نیز مشخص شده بود.
نمونه ای از یک موتور دو زمانه در شکل زیر نشان داده شده است.
در حالت کلی می توان گفت که موتورهای احتراق داخلی دو زمانه در عصر جدید جایگاه و آینده چندان روشنی ندارند.

موتورهای احتراق داخلی دو زمانه

گروه فنی مهندسی ایمگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست