موتورهای احتراق داخلی دو زمانه

موتورهای احتراق داخلی دو زمانه

موتورهای احتراق داخلی شامل دو نوع  می شوند. در موتورهای احتراق داخلی دو زمانه در هر زمانی که پیستون به نقطه مرگ بالا برسد عمل انفجار انجام می شود در حالیکه در چهار زمانه از هر دو نقطه مرگ بالا یکبار انفجار رخ می دهد. هر کدام از این موتور ها مزیت ها و معایب خود را دارند که دراین مقاله به آنها پرداخته می شود.

از لحاظ صدای موتور:

موتورهای چهار زمانه در حین کار نسبت به موتورهای دو زمانه سر و صدای کمتری تولید می کنند.

از لحاظ بازدهی:

موتورهای چهار زمانه بازدهی بیشتری نسبت به نوع دیگر دارند و در نتیجه با در نظر گرفتن مسائل محیط زیستی گزینه بهتری محسوب می شوند.

از لحاظ قیمت:

در موتورها نکته ای که گران و ارزان بودن موتور را تعیین می کند پیچیدگی های موجود در طراحی آنها است. موتورهای چهار زمانه با توجه به دارا بودن سوپاپ های مختلف و طرح پیچیده تر قیمت بیشتری دارند.

از لحاظ عمر مفید و تولید توان:

موتورهای چهار زمانه با وجود اینکه عمر بیشتری نسبت به موتورهای دو زمانه دارند توان کمتری تولید می کنند.

از لحاظ هزینه های نگهداری:

نوع دو زمانه نیاز دارند که در سوخت مصرفی آنها مقداری روغن برای روغنکاری قسمت های مختلف وجود داشته باشد و باتوجه به این مورد هزینه نگهداری آنها بالاتر می باشد.

موارد استفاده:

نوع اول در موتور سیکلت ها، هواپیماهای کوچک و وسایل تولید توان ارزان استفاده می شوند. موتورهای چهار زمانه در خودروهای امروزی و کامیون ها استفاده می شوند. برای مثال موتور سیکلت هایی وجود داشتن یک مخزن خاص برای ریختن روغن مورد نیاز موتور در زیر نشیمنگاه راننده طراحی شده بود. راننده باید دقت می کرد که این مخزن خالی نباشد و نوع روغن نیز مشخص شده بود.

نمونه ای از یک موتور دو زمانه در شکل زیر نشان داده شده است.

در حالت کلی میتوان گفت که موتورهای احتراق داخلی دو زمانه در عصر جدید جایگاه و آینده چندان روشنی ندارند.

موتورهای احتراق داخلی دو زمانه

نویسنده: محمد مرادی نربین

گروه فنی مهندسی ایمگ