جعبه فرمان نسبت متغیر خودروهای بی ام و

مکانیزم جعبه فرمان نسبت متغیر خودروهای بی ام و (BMW)  یکی از شاهکارهای مهندسی در حوزه مکانیزم فرمان به شمار می رود. در فرآیند فرمان دهی و فرمان پذیری پارامترها و عوامل مختلفی تاثیرگذار می باشند که از جمله آن به تخمین صحیح زاویه فرمان توسط راننده می توان اشاره کرد.
در این نوع جعبه فرمان از سیستم هیدرولیکی به منظور نرم بودن فرمان و پیشگیری از تاخیر در فرمان دهی و بروز درد در عضلات راننده استفاده گردیده است در حالیکه از سیستم الکتریکی نیز به منظور اصلاح میزان زاویه فرمان استفاده شده است تا علاوه بر نرمی فرمان، زاویه فرمان در شرایط مختلف عملکرد خودرو مناسب و مطلوب باشد و منجر به فرمان پذیری بدون خطر خودرو گردد.

مکانیزم جعبه فرمان نسبت متغیر خودروهای بی ام و  (BMW) از اجزای زیر تشکیل شده است:

 • واحد کنترل الکتریکی
 • سنسور زاویه فرمان
 • سنسور فشار روغن هیدرولیک فرمان
 • موتور الکتریکی
 • سلونوئید قفل موتور الکتریکی
 • مکانیزم واسطه حلزون و چرخ حلزون
 • شیر هیدرولیک فرمان
 • پینیون جعبه فرمان
 • شانه ای جعبه فرمان
 • پمپ هیدرولیک فرمان
 • شیلنگ های پرفشار و کم فشار سیستم هیدرولیک فرمان

نحوه عملکرد جعبه فرمان بی ام و (BMW):

در این مکانیزم با استفاده از سنسور زاویه غربیلک فرمان میزان زاویه فرمان دهی مورد نظر راننده اندازه‌گیری می شود در حالیکه با توجه به سنسورهای سرعت خودرو و استعلام از سیستم های ABS و ESP و بخصوص محاسبه سرعت خودرو و ضریب اصطکاک بین تایرها و زمین، میزان زاویه فرمان قابل اجرا نیز استخراج می گردد در این صورت با استفاده از الگوریتم های کنترلی و فرامین واحد کنترل الکتریکی سیستم فرمان، در شرایط مختلف جاده و رانندگی، موتور الکتریکی سیستم فرمان که از طریق یک واسطه ای که به شکل حلزون و چرخ حلزون می باشد و به پینیون جعبه فرمان چرخ دنده شانه ای متصل می باشد، میزان زاویه دوران پینیون جعبه فرمان چرخ دنده شانه ای اصلاح می گردد و بنابراین می توان نسبت های فرمان متفاوتی به شرح ذیل ایجاد کرد:

 • شرایط سرعت کم: با کاهش سرعت خودرو و بخصوص در شرایط پارک کردن خودرو، موتور الکتریکی میزان جابجایی پینیون جعبه فرمان را افزایش داده و از اینرو نسبت جابجایی فرمان کاهش می یابد و بنابراین با دوران کم غربیلک فرمان، زاویه فرمان قابل توجهی برای چرخ های جلو ایجاد می شود و منجر به دور زدن یا پارک کردن راحت خودرو می گردد.
 • شرایط سرعت زیاد: با افزایش سرعت خودرو، هنگام فرمان دهی موتور الکتریکی به نحوی عمل می کند که مقدار زاویه دوران پینیون جعبه فرمان را کاهش داده و باعث افزایش نسبت جابجایی فرمان می شود و بنابراین میزان حساسیت فرمان یا به عبارتی تیز بودن فرمان کاهش می یابد و منجر به افزایش پایداری و قابلیت مانورپذیری خودرو می گردد.
این مطلب را حتما بخوانید  سیستم فرمان خودرو | بخش دوم
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست