مکانیزم های مختلف خودرو ( مبانی مکانیک خودرو بخش اول)

مکانیزم های مختلف خودرو به شرح ذیل دسته بندی می شود :

1-موتور 

موتور را می توان از دیدگاه های مختلف به شرح زیر طبقه بندی نمود :

  • از نظرساختمان مكانيكي :

الف – رديفي
ب – V شكل
پ – خوابيده
ت – W يا خورجيني
ث – ستاره اي

  • از نظر فرآيندهای ترموديناميكي :

الف – دوزمانه
ب – چهارزمانه
پ – شش زمانه
ت – دوار
ث – جت و توربيني

  • از نظر سوخت مصرفي :

الف – بنزين
ب – گازوئيل
پ – LPG
ت – CNG
ث – هيدروژن

2- انتقال قدرت :

سیستم انتقال قدرت نیز می توان به شرح زیر دسته بندی نمود :

  • از نظر نوع جعبه دنده :

الف – اتوماتيك
الف – 1 – اتوماتيك مرحله ای
الف – 2 – اتوماتيك پيوسته (CVT)
ب – معمولي ( دستي )

  • از نظر نحوه چیدمان اجزاء سیستم انتقال قدرت

الف – عقب محرك  (RD)شامل :
كلاچ – جعبه دنده – ميل گاردان – چهار شاخه گاردان – ديفرانسيل – پلوس ها – چرخ ها
ب – جلو محرك (FD) شامل :
كلاچ- جعبه دنده – ديفرانسيل – پلوس ها – چرخ ها
پ – چهارچرخ محركWD) 4( شامل :
كلاچ- جعبه دنده – جعبه دنده كمك – ديفرانسيل مركزي – ميل گاردان عقب و جلو – ديفرانسيل عقب و جلو – پلوس هاي عقب و جلو – چرخ هاي عقب و جلو

3- سيستم ترمز :

  • در دیدگاه کلی سیستم ترمز را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود :

الف – كاسه اي در چرخ هاي عقب
ب – ديسكي در چرخ هاي جلو يا هرچهار چرخ

این مطلب را حتما بخوانید  آموزش کارشناسی خودرو

4- سيستم فرمان :

  • از نظر نحوه انتقال نیرو از دست راننده به چرخ ها می توان سیستم فرمان را به شکل زیر دسته بندی نمود :

الف – دستي
ب – هيدروليكي
پ – الكتروهيدروليكي
ت – الكتريكي

  • از نظر نوع جعبه فرمان های مورد استفاده در خودرو نیز می توان سیستم فرمان را به شکل زیر طبقه بند نمود :

الف – ساچمه در گردش
ب – چرخ دنده شانه ای
پ – غلتکی
ت – تاج خروسی
ث – انگشتی

5- سيستم تعليق :

سیستم تعلیق نیز از دیدگاه های زیر می توان دسته بندی نمود:

  • از ديدگاه مكانيزيمی :

الف – طبق دار دوبل
ب – مك فرسون
پ – بازوي كشنده
ت – آونگي مركب
ث – شبه بازوي كشنده

  • از ديدگاه ارتعاشي :

الف – غيرفعال
ب – نيمه فعال
پ – فعال
از دیدگاه ارتعاشی اجزاء سیستم تعلیق به شرح ذیل می باشند :
الف – فنر که دارای انواع  شمشي ، مارپيچي ، پيچشي و هوايي می باشد
ب – دمپر(كمك فنر ) که دارای دو نوع هيدروليكي و هيدروليكي-گازي می باشد

6- سيستم های الكتريكي :

این سیستم ها دارای گستردگی زیادی بوده و در قسمت های مختلف خودرو مانند جرقه زني ، روشنايي ، هشداري ، اخباري و غیره می باشد.

7- سيستم هاي ايمني :

در خودرو از دو نوع ایمنی فعال و غیر فعال به شرح زیر استفاده می شود :
الف – ایمنی غير فعال مانند كسيه هوا ، كمربند ايمني و غیره
ب – ایمنی فعال مانند ABS ، ESP ،TCS و غیره

گروه فنی مهندسی اِیمِگ

این مطلب را حتما بخوانید  نحوه اندازه گیری سطح روغن موتور خودروهای پژو 508 و 2008
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست