میله موج گیر و وظایف آن

یکی از اجزای مهم سیستم تعلیق خودرو میله ضد غلتش و یا همان میل موج گیر می باشد. این میله که به شکل حرف Uانگلیسی است از دو نقطه به بدنه خودرو و از دو نقطه به سیستم تعلیق خودرو متصل می باشد.

در شکل زیر که سیستم تعلیق جلوی خودرو است میل موج گیر نشان داده شده است.

blank

وظیفه اصلی میل موج گیر

وظیفه اصلی آن مقاومت در برابر رول خودرو است. زمانیکه که خودرو در دست اندازی می افتد  و یکی از تایرها بالاتر یا پایینتر از تایر دیگر قرار می گیرد خودرو ممکن است حول محور طولی خود بچرخد که به آن چرخش رول گفته می شود. در این حالت میل موج گیر با پیچیده شدن خود و انتقال نیرو به تایر و سیستم تعلیق مجاور مانع از رول خودرو می شود و بدین ترتیب سرنشینان راحتی بیشتری احساس خواهند کرد. دلیل اینکه حرکت رول خودرو توسط سرنشینان نامطلوب شناخته می شود این است که بدن انسان برای دفع آن مکانیزمی ندارد در حالیکه حرکات عمودی خودرو تا حدی توسط ستون فقرات تحمل می شوند.

عملکرد میل موج گیر در مواجه با یک دست انداز در شکل زیر نشان داده شده است.

blank

وظیفه دوم

 وظیفه دوم حین دور زدن خودرو به چشم می خورد.  در این زمان نیروی تایرهای داخل پیچ کمتر شده و بالعکس نیروی تایرهای بیرونی بیشتر می شود. این حالت ممکن است باعث جدا شدن تایرهای داخل پیچ از زمین گردد. در این حالت میل موج گیر با توزیع نیرو مانع از این اتفاق شده و در نتیجه کل خودرو با حالت یکسان و پایداری بیشتر، پیچ را طی می کند.

این مطلب را حتما بخوانید  آشنایی با نرم افزار AMESuite LMS | بخش سوم

گروه فنی مهندسی اِیمِگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست