نحوه باز کردن گیربکس اتوماتیک AL4 | بخش اول
در این ویدیو گیربکس اتوماتیک AL4 را که در خودروهای داخلی استفاده شده است بصورت خیلی خلاصه و سریع باز و بسته می شود.
مدرس رضا قریشی
گروه فنی مهندسی ایمگ