نحوه باز کردن گیربکس اتوماتیک AL4 | بخش دوم

در این ویدیو گیربکس اتوماتیک AL4 را که در خودروهای پژو و رنو استفاده شده است بصورت خیلی خلاصه و سریع باز و بسته می شود.

مدرس رضا قریشی
گروه فنی مهندسی ایمگ