نحوه تست استال در گیربکس اتوماتیک خودرو

نحوه تست استال در گیربکس اتوماتیک خودرو

یکی از تست های مهم گیربکس های اتوماتیک جهت تشخیص سلامت گیربکس تست استال می باشد. توجه داشته باشید تست استال بسیار حساس بوده و فقط باید توسط فرد متخصص انجام شود.

مدرس علی مکی

بخش مکانیک خودرو دانشگاه صنعتی شریف

گروه فنی مهندسی ایمگ