نحوه تشخیص روغن سوزی در موتور

روغن سوزی در موتور

روغن سوزی در موتور

یکی از راههای سالم ماندن و طول عمر موتور خودرو تشخیص زود هنگام روغن سوزی در موتور و رفع آن می باشد در این مقاله بر آن شدیم تا راههای رفع این مشکل را بررسی کنیم
برای رفع این مشکل ابتدا باید موتور را به دمای نرمال برسانیم (یک بار فن کار کند).
اندازه روغن موتور و سطح کیفیتی روغن را بازدید نمایید. تمامی شمع های موتور را باز کرده و رله دوبل راقطع کنید و اگر دریچه گاز از نوع دستی است، آن را در حالت باز قرار دهید. با استفاده از ابزار مخصوص کمپرس سنج، فشار کمپرس تمامی سیلندرها  را اندازه گیری کنید. (در حالت فوق زمانی ابزار کمپرس سنج را در جای محل شمع نصب شده است، موتور خودرو را استارت می زنیم تا بتوانیم فشار کمپرس سیلندرها را اندازه گیری کنیم ). فشار کمپرس تمامی سیلندرها  باید با اندازه استاندارد تایین شده شرکت برابری کند.

نکته:اگر فشار پایین تر از اندازه مجاز باشد.ایرادات زیر قابل توجه است:

1. ممکن است ایراد از قسمت بالایی موتور یعنی سرسیلندر باشد.
2. ممکن است ایراد از قسمت پایینی موتور یعنی رینگ و پیستون باشد.

نکته:برای اینکه بدانیم خرابی از کدام قسمت سر سیلندر است،راه تست وجود دارد.

روشهای عیب یابی

1.  در داخل محفظه احتراق ،از محل شمع 5 سی سی روغن ریخته و دوباره با ابزار کمپرس سنج، میزان کمپرس را اندازه گیری می کنیم.
2. اگر فشار کمپرس بالا امد، به معنی  وجود مشکل در رینگ و پیستون است. اما اگر فشار کمپرس به همان اندازه قبل ماند، به معنای وجود  ایراد در  سر سیلندر است.
3. اگر در هنگام کمپرس گیری ،فشار کمپرس به داخل رادیاتور آب نفوذ کرد، (ایجاد حباب آب در رادیاتور ) می توان به وجود مشکل و ایراد در واشر سر سیلندر اشاره کرد.
در پایان با دنبال کردن این توصیه ها می توانید به تشخیص و رفع روغن سوزی در موتور خودرو خود بپردازید

این مطلب را حتما بخوانید  نحوه فیلرگیری سوپاپ ها

گروه فنی مهندسی ایمگ

فهرست