نحوه سرریز روغن گیربکس اتوماتیک AL4

برای سرریز کردن روغن گیربکس اتوماتیک al4 باید اطلاعات کافی در مورد محل و میزان سرریز داشت. معمولا هر 40 هزار کیلومتر یکبار باید روغن گیربکس اتوماتیک را تعویض نمود که البته این موضوع برای همه گیربکس های اتوماتیک صادق نمی باشد و حتما باید به دستوالعمل سرویس های ادواری خودروساز مراجعه نمود.

برای سرریز کردن روغن گیربکس اتوماتیک al4، خودرو را در یک سطح صاف متوقف نمایید در ابتدا پیچ درپوشی که با آچار آلن چهار گوش باز می شود را باز نموده و سپس پیچ سرریز گیربکس اتوماتیک که در زیر گیربکس واقع شده است را باز کنید در نهایت از درپوش بالایی گیربکس باید آنقدر روغن داخل گیربکس ریخته شود تا از پیچ سرریز زیر گیربکس، روغن سرریز شود.
با توجه به اینکه گیربکس اتوماتیک al4 دارای شمارنده یا کنتور زمان کارکرد می باشد، پس از تعویض روغن باید بوسیله دستگاه دیاگ عدد کنتور نیز اصلاح نمود به نحوی که اگر روغن گیربکس اتوماتیک کامل تعویض شده است حتما کنتور را صفر نمایید و عمدتا اگر کنتور بر روی عدد حدود 32800 قرار گیرد باید روغن گیربکس اتوماتیک به صورت کامل تعویض شود.
میزان روغن گیربکس اتوماتیک 6 لیتر می باشد که با استفاده از دستگاه تزریق روغن می توان 6 لیتر روغن مستعمل را تخلیه و 6 لیتر روغن نو جایگزین نمود ولی اگر پیچ تخلیه باز شود فقط حدود 3 لیتر روغن تخلیه می شود و 3 لیتر روغن مبدل گشتاور یا تورک کانورتور یا توربین تخلیه نمی گردد.
لازم به ذکر است که در صورت کم شدن روغن گیربکس اتوماتیک، به ازای هر نیم لیتر روغن نو که به گیربکس اضافه می شود باید عدد کنتور را 800 واحد کسر نمود. بازدید ادواری روغن گیربکس، سرریز و تنظیم نمودن سطح روغن  و تعویض کامل روغن نقش بسیار مهمی در افزایش طول عمر اجزای گیربکس اتوماتیک و بهبود عملکرد آن دارد.

این مطلب را حتما بخوانید  سرویس فیلتر گیربکس اتوماتیک
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست