وظیفه میله ضد غلتش در سیستم تعلیق چیست؟

میله ضد غلتش یا Anti Roll Bar که بعضا به آن میل موجگیر نیز گفته می شود در مکانیزم های تعلیق جلو و بعضا عقب خودرو مورد استفاده قرار می گیرد و از طریق انتقال بار از چرخ با نیروی عمودی بیشتر(مثلا چرخ بیرون پیچ) به چرخ با نیروی عمودی کمتر(مثلا چرخ داخل پیچ) دچار پیچش می شود. تاثیر این پیچش بر روی چرخ های چپ و راست خودرو و عکس العمل آن بر روی بدنه خودرو باعث قادر به ایجاد و بهبود موارد ذیل می گردد:

  • تغییر و تنظیم میزان کم فرمانی یا Under steer شدن خودرو به منظور بهبود پایداری و قابلیت مانورپذیری خودرو
  •  تبدیل حرکت غلتش یا Roll بدنه خودرو به حرکت خطی و عمودی بدنه خودرو به منظور ارتقای راحتی سرنشین
  •  ارتقای وضعیت توزیع بار روی چرخ های داخل پیچ و بیرون پیچ به منظور افزایش پایداری جهتی خودرو هنگام عبور از پیچ جاده

میله ضد غلتش به صورت یک میله با شکل هندسی U می باشد که از دو نقطه به مکانیزم تعلیق چپ و راست متصل شده و از دو نقطه نیز به بدنه خودرو متصل می گردد. در برخی مکانیزم های تعلیق همچون مکانیزم تعلیق جلوی خودروی پراید، دو سر میله ضد غلتش به صورت مستقیم به طبق مکانیزم های تعلیق چپ و راست خودرو متصل گردیده است. اما در برخی مکانیزم های تعلیق جلو همچون پیکان یا سمند به دلیل حذف تاثیرات منفی میله ضد غلتش بر مکانیزم تعلیق حین حرکت مکانیزم های تعلیق و فرمان، دو نقطه میله ضد غلتش که باید به مکانیزم های تعلیق چپ و راست متصل گردد به صورت مستقیم متصل نشده بلکه از طریق دو میله به نام میله های پاندولی یا میل موجگیرهای کوتاه به مکانیزم های تعلیق متصل می شود.
لازم به ذکر است که در برخی مکانیزم های تعلیق همچون مکانیزم آونگی مرکب که در تعلیق عقب خودروی پراید مورد استفاده قرار گرفته شده است این میله به صورت جداگانه وجود ندارد بکله عضو با مقطع C شکل که مکانیزم تعلیق چپ و راست را بهم متصل می کند وظیفه میله ضد غلتش نیز بر عهده دارد.
در این ویدئو به توضیح جامع و کامل درباره میله ضد غلتش در سیستم تعلیق یا Anti roll bar بار می پردازیم

مدرس صیاد نصیری 
گروه فنی مهندسی ایمگ
این مطلب را حتما بخوانید  سیستم فرمان خودرو | بخش دوم
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست