پدال ترمز و میکروسوئیچ ترمز

وظیفه – اجزا – تنظیمات

سیستم ترمز یکی از مهم‌ترین سیستم‌های ایمنی در خودرو به شمار می‌رود. راننده از طریق پدال ترمز، سیستم را فعال می‌کند؛ بنابراین شناخت این عضو از سیستم ترمز و بررسی و تنظیمات در رانندگی ایمن می‌تواند بسیار مؤثر باشد. در این مقاله در مورد پدال ترمز ، میکروسوئیچ ترمز و تنظیمات آن مطالبی ارائه خواهد شد.

وظیفه پدال

پدال ترمز محل ارتباط راننده با سیستم ترمز و اولین عضو از این سیستم از دید راننده به شمار می رود. بر اساس اندازه‌گیری ها نیروی اعمال شده روی پدال ترمز توسط پای راننده به صورت متوسط 300 نیون است . این میزان نیرو برای متوقف کردن خودرو کافی نیست بنابرای سیستم ترمز وظیفه افزایش و تعادل در نیروی ترمزی را دارد. بخشی از این افزایش نیرو در پدال انجام می شود و بخشی دیگر توسط اجزا دیگر سیستم ترمز مانند بوستر و سیلندر اصلی ترمز افزایش می یاید.

اجزا پدال ترمز

پدال ترمز تقریباً در تمامی خودروهای سواری از نظر ساختاری مشابه است بنابراین دسته‌بندی‌های مختلف ندارد. شکل 1 اجزا عمومی را نشان می‌دهد.

اجزا پدال ترمز 1- پد پدال 2- بازوی پدال 3- دوشاخه (اتصال به بوستر) 4- تکیه‌گاه
شکل 1- اجزا پدال ترمز

باتوجه‌به شکل 1 و بر اساس قوانین اهرم‌بندی می‌توان مشاهده کرد که شکل پدال ترمز سبب افزایش نیروی اعمالی به بوستر خواهد شد. شکل 2 مثالی برای این افزایش نیروی است.

افزایش نیروی پای راننده در پدال1- پد پدال ترمز 2- بازو یا اهرم پدال 3- بدنه خودرو 4- سیلندر اصلی 5- تکیه‌گاه
A: نیروی پای راننده
B: نیروی اعمال شده به دوشاخه
شکل 2- افزایش نیروی پای راننده در پدال

در شکل 2 ابعاد تقریبی پدال داده شده است. باتوجه‌به فاصله پد پدال تا تکیه‌گاه و فاصله دوشاخه (بوستر یا پمپ) با تکیه‌گاه می‌توان گفت:

فرمول

مشاهده می‌شود با این ابعاد تقریبی نیروی پای راننده 5 برابر افزایش پیدا می‌کند. معمولاً در سیستم‌های ترمز ساده بدون تجهیزات کمکی نسبت افزایش نیرو در پدال حدود 5:1 تا 7:1 است. البته این نسبت در خودروهایی که از تجهیزات کمکی در سیستم ترمز استفاده می‌کنند می‌تواند متفاوت باشد.

این مطلب را حتما بخوانید  انواع مکانیزم تعلیق (جلوبندی خودرو) وروش تقویت آن

تغییر ضریب افزایش نیروی پا شکل 3- تغییر ضریب افزایش نیروی پا

با مشاهده شکل 3 می‌توان گفت یکی از روش‌های متداول در تغییر ضریب افزایش نیروی پا، جابه‌جا کردن محل دوشاخه پدال ترمز نسبت به تکیه‌گاه است.

میکروسوئیچ ترمز

یکی از اجزایی که روی پدال ترمز نصب می‌شود. میکروسوئیچ ترمز است. وظیفه این کلید روشن‌کردن چراغ‌های ترمز عقب در زمان فشرده شدن پدال ترمز است. شکل 4 انواع این میکروسوئیچ را نشان می‌دهد.

انواع میکروسوئیچ پدال ترمزشکل 4- انواع میکروسوئیچ پدال ترمز

نکته: در برخی خودروها میکروسوئیچ روی سیلندر اصلی ترمز نصب می‌شود اما عموماً در بیشتر خودروها محل نصب این میکروسوئیچ روی پدال ترمز است.

محل نصب میکروسوئیچ می‌تواند در طرفین پدال (به سمت جلو یا عقب) باشد. شکل 5 نمونه‌ای از محل بستن میکروسوئیچ پدال را نشان می‌دهد.

محل نصب میکروسوئیچ پدال ترمز 1- میکروسوئیچ ترمز 2- محل قرارگرفتن کلاهک میکروسوئیچ 3- بازوی پدال
شکل 5- محل نصب میکروسوئیچ پدال ترمز

میکروسوئیچ ترمز یک کلید ساده از نوع SPST است. عملکرد این میکروسوئیچ در شکل 6 نشان‌داده‌شده است.

عملکرد میکروسوئیچ ترمز 1- کلاهک میکروسوئیچ 2- سیم‌های اتصال مدار 3- پلاتین قطع 4- پلاتین وصل
A: پدال آزاد
B: پدال فشرده
شکل 6- عملکرد میکروسوئیچ ترمز

بازدیدها و تنظیمات

1– بازدید فاصله پدال  با سینی جلو

زمانی که خودرو خاموش است فاصله مرکز سطح لاستیک روی پدال ترمز تا سینی جلو را توسط خط کش مطابق شکل 7 اندازه‌گیری شود. به‌عنوان‌مثال حد استاندارد این فاصله پدال در خودروی پراید باید 204-209mm باشد.

مجموعه پدال و سیلندر اصلی سیستم ترمزA: کورس پدال ترمز تا سینی جلو
شکل 7- مجموعه پدال و سیلندر اصلی سیستم ترمز

2- بازدید خلاصی پدال ترمز

درحالی‌که موتور خودرو خاموش است، پدال ترمز را چندین بار فشار دهید تا خلأ از بوستر و لوله آن خارج گردد .
پدال ترمز را به‌آرامی و با دست تا زمانی که زیردست مقاومت احساس کنید، فشار دهید. (شکل 8)

خلاصی پدال ترمزشکل 8- خلاصی پدال ترمز

میزان خلاصی پدال را بررسی کنید تا در حد استاندارد آن (بر اساس کتاب راهنمای تعمیرات) باشد در غیر این صورت با استفاده از مهره تنظیم روی دوشاخه بوستر باید تنظیم شود.
معمولاً دو روش تنظیم برای این قسمت وجود دارد که عبارت‌اند از:

  • تنظیم با کمک محدودکننده
  • تنظیم دوشاخه بوستر
این مطلب را حتما بخوانید  تعویض تایرهای نو در خودرو

برخی خودروها هر دو روش و در برخی خودروها فقط یک روش برای تنظیم وجود دارد. شکل 9 و 10 این دو روش تنظیم را نشان می‌دهد

روش تنظیم خلاصی با کمک تنظیم دوشاخه بوستر 1- بازوی پدال 2- جهت چرخاندن برای پایین بردن پدال 3- جهت چرخاندن برای بالابردن پدال 4-مهره تنظیم
شکل 9- روش تنظیم خلاصی با کمک تنظیم دوشاخه بوستر

تنظیم خلاصی پدال با کمک محدودکننده1- مهره‌های تنظیم محدودکننده 2- پد پدال 3- خلاصی پدال
شکل 10- تنظیم خلاصی پدال با کمک محدودکننده

3- بازدید فاصله پدال ترمز تا کف اتومبیل

توسط نیروسنج نیرویی معادل 60kg به پدال ترمز وارد کنید .در همین حال فاصله مرکز سطح بالای کفشک پدال تا سینی جلو را توسط خط کش اندازه‌گیری کنید. (شکل 11)

فاصله پدال ترمز تا کف خودرو1-اهرم پدال ترمز 2- سینی جلو 3- نقطه اتصال پدال به شاسی خودرو
شکل 11 – فاصله پدال ترمز تا کف خودرو

اگر میزان فاصله کمتر از این مقدار باشد موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید .

  1. وجود هوا در سیستم ترمز
  2. فاصله بیش از حد کفشک تا کاسه چرخ
  3. عملکرد نامناسب رگلاژ اتوماتیک

4- بازدید و تنظیم میکروسوئیچ ترمز

تنظیم نبودن میکروسوئیچ ترمز ممکن است یک مشکل ساده به نظر برسد که در نهایت به عملکرد نامناسب چراغ ترمز منتهی شود اما باتوجه‌به اهمیت روشن شدن چراغ ترمز در کاهش تصادفات باید به این موضوع توجه کرد.
در کنار آن برخی خودروها تنظیم نبودن میکروسوئیچ ترمز ممکن است باعث روشن شدن چراغ چک شود.

تنظیم یا رگلاژ میکروسوئیچ شکل 12- نکته مربوط به تنظیم یا رگلاژ میکروسوئیچ در خودرو ساینا و کوییک اتومات

توجه: بخشی از معایب پدال ارتباط با بوستر و پمپ ترمز دارد؛ بنابراین برای بررسی و عیب‌یابی حتماً مقاله مجموعه بوستر نیز مطالعه شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست