نحوه چیدمان رینگ های پیستون

نحوه چیدمان رینگ های پیستون موتورهای احتراق داخلی پیستونی دارای اهمیت به سزایی در افزایش توان و گشتاور تولیدی موتور دارند. به طور کلی بهبود راندمان حجمی موتور منجر به افزایش راندمان موتور شامل افزایش توان و گشتاور تولید و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی می گردد.
بهبود راندمان حجمی موتور از دو موضوع ذیل شکل می گیرد:

  • استفاده از راهکارهای افزایش دبی ورودی مخلوط سوخت و هوا به موتور
  • استفاده از روش های جلوگیری از فرار سوخت و هوای متراکم یا محترق شده

برای محقق کردن راهکار دوم یعنی جلوگیری از فرار سوخت و هوای متراکم یا محترق شده باید در نواحی مختلفی که امکان نشت سوخت و هوای متراکم از راهکارهای مناسب استفاده نمود.
از آنجایی که فاصله نسبتا زیادی بین پیستون و سیلندر وجود دارد، از این فواصل به راحتی امکان نشت سوخت و هوای متراکم یا محترق شده به داخل محفظه کارتل وجود دارد و از طرفی روغن پاشیده شده روی سطح سیلندر نیز به داخل محفظه احتراق نفوذ کرده و منجر به کاهش تدریجی روغن موتور و افزایش آلایندگی به دلیل روغن سوزی می شود.

از اینرو روی پیستون موتور بنزینی خودروهای سواری از سه رینگ به شرح ذیل استفاده می شود:

  • رینگ کمپرسی اول: این رینگ بالاترین رینگ می باشد که وظیفه جلوگیری از نشت سوخت هوای متراکم شده یا محترق شده به داخل محفظه کارتل و خنک کاری سر پیستون را دارا می باشد.
    لازم به توضیح است که هنگام نصب این رینگ باید به دقت به عبارات حک شده روی آن توجه کرد به نحوی که اگر عبارت UP یا TOP ملاحظه گردید باید آن سمت از رینگ به سمت بالا قرار گیرد و همچنین به سطح مقطع رینگ نیز باید توجه داشت به صورتیکه اگر پله داخلی داشت، سمت پله دار باید به سمت بالا قرار گیرد.
  • رینگ کمپرسی دوم: این رینگ در شیار دوم قرار می گیرد و وظیفه جلوگیری از نشت سوخت و هوای متراکم یا محترق شده از رینگ کمپرسی اول به محفظه کارتل و همچنین جلوگیری از نشت روغن سطح داخلی سیلندر به داخل محفظه روغن را بر عهده دارد. هنگام نصب این رینگ باید به پله بیرونی سطح مقطع آن توجه کرد به نحوی که سمتی که دارای پله می باشد باید به سمت پایین نصب شود.
  • رینگ روغنی: رینگ روغنی به صورت سه پارچه می باشد که بخش بالای باید به نحوی نصب گردد که در صورت اعمال نیروی شعاعی به آن، تحدب آن به سمت بالا قرار گیرد و بخش پایینی باید به صورتی نصب گردد که در صورت اعمال نیروی شعاعی به آن، تقعر آن به سمت پایین قرار گیرد.
این مطلب را حتما بخوانید  طرز كار مدار جرقه زنی دلکو

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست